Oddělení odborných předmětů je základním pedagogickým celkem organizační struktury  školského úseku, který zajišťuje výuku v příslušných učebních předmětech jednotlivých typů vzdělávání  a další pedagogickou činnost.

Vyšší odborná škola

Ve vyšším odborném studiu zajišťujeme ve všech vzdělávacích programech výuku v  předmětech:

 • Vybrané kapitoly společenských věd

 • Sociologie

 • Profesní etika

 • Psychologie

 • Filozofie

 • Komunikace s veřejností

 • Řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí

 • Informatika

 • Informatika v praxi

 • Oborová informatika

 

Střední policejní škola

V rámci tohoto studia zajišťujeme výuku v předmětech:

 • Psychologie

 • Občanská nauka

 • Ekonomika

 • Informační a komunikační technologie

 • Technika administrativy

  Výuka probíhá v moderně vybavených specializovaných učebnách a kmenových učebnách s možností připojení na sítě Intranet a Internet. Učebny jsou vybavené interaktivními tabulemi, které umožňují moderní způsob výuky. Specializované učebny, dle typu vzdělávání, jsou s připojením do sítě Internet (s pevným připojením a Wifi) nebo do sítě Intranet. Každý student pracuje na svém počítači.

     Kurz: Psaní všemi deseti     

                                                                                                                            {phocagallery view=category|categoryid=16|imageid=93}

       

Kontakt

{module Kontakt - OOP}