Oddělení odborných předmětů je základním pedagogickým celkem organizační struktury školského úseku, který zajišťuje výuku v příslušných učebních předmětech jednotlivých typů vzdělávání a další pedagogickou činnost.

Vyšší policejní škola

Ve vyšším odborném studiu zajišťujeme ve všech vzdělávacích programech výuku v  modulech:

 • Vybrané kapitoly společenských věd
 • Sociologie
 • Psychologie
 • Filozofie
 • Řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí I, II
 • Informatika
 • Oborová informatika

Střední policejní škola

V rámci tohoto studia zajišťujeme výuku v předmětech:

 • Psychologie
 • Občanská nauka
 • Ekonomika
 • Informační a komunikační technologie
 • Technika administrativy
 • Fyzika

Výuka probíhá v moderně vybavených specializovaných učebnách a kmenových učebnách s možností připojení na sítě Intranet a Internet. Učebny jsou vybavené interaktivními tabulemi, které umožňují moderní způsob výuky. Specializované učebny, dle typu vzdělávání, jsou s připojením do sítě Internet (s pevným připojením a Wifi) nebo do sítě Intranet. V případě práce na PC každý student pracuje na svém počítači.

KONTAKT