Výběrový kurz pro studenty 4. ročníku, kteří předpokládají nástup do služebního poměru k PČR nebo složkám IZS, k Městské policii atd.

Během tohoto kurzu budou žáci řešit modelové situace, které synteticky navazují na učivo z oblasti odborných předmětů a tělesné přípravy a dále ho prohlubují. Smyslem vybraných činností je upevnit žádoucí návyky a stereotypy chování v mimořádných situacích a v zátěžových podmínkách, podpora týmové spolupráce i individuální řešení krizové situace. Kurz bude rozdělen na letní a zimní část, součástí bude střelecká příprava, orientace v terénu i ve městě, první pomoc, psychologie i cizí jazyk v modelových situacích.