Další vzdělávání zajišťuje škola prostřednictvím Oddělení dalšího vzdělávání, které působí v rámci Centra jazykového a dalšího vzdělávání za účelem zajištění povinností rezortní vzdělávací instituce pro úředníky Ministerstva vnitra ČR v souladu s jednotným systémem vzdělávání zaměstnanců orgánů státní správy a samosprávy. Vzdělávací služby poskytuje nejen pracovníkům MV, nýbrž i subjektům HZS ČR, případně i Policii ČR.

Oddělení dalšího vzdělávání realizuje vzdělávací aktivity registrované v rámci rezortu vnitra i vzdělávací aktivity s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Nabídky termínů kurzů zasílané personalistům:

Mimořádná nabídka studia v kurzech dalšího vzdělávání 2022

Nabídka Studia pedagogiky pro učitele pro školní rok 2022/2023

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt: Mgr. Aneta Kalinová, Ph.D.