Oddělení dalšího vzdělávání (Centrum jazykového a dalšího vzdělávání) nabízí i vzdělávání prostřednictvím e-learningu ve školním portálu Moodle. Momentálně jde o tyto aktivity:

kvalifikační kurz Problematika korupce pro vedoucí pracovníky Policie ČR,

interní školení k problematice korupce pro pracovníky školy,

rozsáhlá studijní podpora pro účastníky Studií pedagogiky a

studijní podpora pro účastníky prezenčního kurzu Kritické myšlení.