Oddělení odborných předmětů (Úsek pro vzdělávání a výchovu) realizuje následující prezenční vzdělávací aktivity:

 

INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Kódové označení

MV ČR

Plný název vzdělávacího programu

Délka studia

P2/0182

Automatizovaný systém právních informací (ASPI) - základní kurz

1 den

R2/0054

MS Access (verze 2013 a vyšší)

3 dny

P3/0104

MS Excel – pro pokročilé

2 dny

P3/0103

MS Excel – základní kurz

2 dny

P2/0154

MS PowerPoint – základní kurz

2 dny

P2/0158

MS Word – pokročilé techniky

2 dny

P2/0162

MS Word – základní kurz

2 dny

 

Kontakt: plk. Ing. Petr Lukačovič

 
 
 

Oddělení policejních činností a specializačního vzdělávání (Úsek pro vzdělávání a výchovu) realizuje následující prezenční vzdělávací aktivity:

 

OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Kódové označení

MV ČR

Plný název vzdělávacího programu

Délka studia

R2/0038

Základní kurz ochrany utajovaných informací

1 týden

R2/0041

Bezpečnostní správa kryptografické ochrany

1 týden

R2/0053

Bezpečnostní správa informačního systému nakládajícího s utajovanou informací

1 týden

R3/0020

Administrativní bezpečnost – vedení jednacího protokolu pro evidenci utajovaných dokumentů

2 dny

R2/0235

Administrativní bezpečnost pro začátečníky

3 dny

R3/0024

Fyzická bezpečnost – zpracování projektu fyzické bezpečnosti

2 dny

KONTROLA A STÍŽNOSTI

P2/0125

Kontrolní pracovník Policie ČR

2 týdny

P2/0171

Kontrolní pracovník Policie ČR na úseku kontroly ekonomických činností

2 týdny

     

kontakt: plk. Ing. Marcela Kačorová