Vzdělávací aktivity akreditované MŠMT zajišťuje škola zejména prostřednictvím Centra jazykového a dalšího vzdělávání, konkrétně Oddělení dalšího vzdělávání, jež bylo zřízeno za účelem zajištění povinností rezortní vzdělávací instituce pro úředníky Ministerstva vnitra ČR v souladu s jednotným systémem vzdělávání zaměstnanců orgánů státní správy a samosprávy. Vzdělávací služby poskytuje nejen pracovníkům MV, nýbrž i subjektům HZS ČR, případně i Policii ČR.

Vedle vzdělávacích aktivit registrovaných v rámci rezortu vnitra realizujeme i aktivity s akreditací MŠMT akreditované pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o:

  • vzdělávací program Studium pedagogiky pro učitele,
  • vzdělávací programy Tutoring v e-learningu a distančním vzdělávání a Tvorba studijních opor v e-learningovém a distančním vzdělávání. 

 

Základní informace a pokyny pro zájemce o kurzy a jejich účastníky.

 

Kontakt: Mgr. Aneta Kalinová, Ph.D.