Oddělení dalšího vzdělávání Centra jazykového a dalšího vzdělávání nabízí zájemcům  o studium pedagogiky na výběr jeden ze dvou vzdělávacích programů:

Studium pedagogiky pro učitele

- vzdělávací program, který je registrovaný MV a zároveň je akreditovaný MŠMT pro účely zákona č. 563/2001 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Hodinová dotace: 150 hod.

Výuka je zpravidla plánována v období od září do prosince daného roku.

Vstupním předpokladem pro zahájení studia je ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu a pracovní/služební poměr v rámci rezortu vnitra s přímou pedagogickou činností dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů (v souladu se služebním zákonem, katalogem služebních činností). Uchazeči jsou ke studiu přijímáni bez přijímacích zkoušek prostřednictvím systému EKIS II na základě stanovených priorit.

Po úspěšném složení zkoušky včetně obhajoby písemné práce získá absolvent osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT, které je dokladem odborné kvalifikace pedagogické způsobilosti.

 

Studium pedagogiky pro rezort vnitra

- vzdělávací program, který je registrovaný MV

Hodinová dotace: 120 hod.

Výuka je zpravidla plánována v období od března do května daného roku.

Vzdělávací program je určen následujícím cílovým skupinám:

  • vyučujícím rezortu vnitra, kteří nemají pedagogické vzdělání;
  • zaměstnancům a příslušníkům rezortu vnitra, kteří aspirují na pedagogickou činnost v rezortu vnitra.

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o absolvování vzdělávacího programu jako doklad o oprávnění k výuce v rámci rezortu vnitra v souladu se získanou odborností.


Základní informace a pokyny pro zájemce o kurzy a jejich účastníky

 

Kontakt: Mgr. Aneta Kalinová, Ph.D.