MŠMT udělilo akreditaci k provádění tohoto vzdělávacího programu a vydávání osvědčení o jeho absolvování 11. 6. 2019. 

Základní informace a pokyny pro zájemce o kurzy a jejich účastníky.

Připravujeme realizaci vzdělávacího programu Studium pedagogiky pro rezort vnitra. Sledujte tyto stránky pro aktuální informace o tomto programu a harmongramu jeho realizace.

Kontakt: Mgr. Aneta Kalinová, Ph.D.