Studium pedagogiky pro učitele

 

OBSAH

 

POČET HODIN

 

TERMÍN

 

VYUČUJÍCÍ

 

ZPŮSOB UKONČENÍ

    Úvod do studia

    Základy  vědecko-výzkumné práce I.

8

po

14. 9. 2020

Mgr. Aneta Kalinová, Ph.D.

-

    Obecná pedagogika

8

út

15. 9. 2020

PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D.

Zkouška *

    Vzdělávání a předpoklady pedagogické profese

4

st

16. 9. 2020

    Právní minimum pro pedagogy

4

Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.

    Technologie vzdělávání

8

čt

17. 9. 2020

Mgr. Aneta Kalinová, Ph.D.

Zkouška *

    Teorie výchovy

8

po

12. 10. 2020

PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.

Zápočet

    Obecná didaktika

8

út

13. 10. 2020

PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.

Zkouška **

    Didaktika odborných předmětů se zaměř. na bezpečnostně právní oblast    

4

st

14. 10. 2020

PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.

    Didaktika odborných předmětů se zaměřením na specifika rezortu vnitra

4

st

14. 10. 2020

Mgr. Jaroslav Vágner

    Androdidaktika

8

čt

15. 10. 2020

PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

    Vybraná témata z obecné psychologie

8

po

2. 11. 2020

doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D.

Zápočet

    Základy sociální pedagogiky

8

út

3. 11. 2020

PhDr. Markéta Zachová, Ph.D.

Zápočet

    Vybraná témata z psychologie osobnosti a z vývojové psychologie

8

st

4. 11. 2020

PhDr. Jiřina Pávková

Zápočet

    Sociální interakce ve škole

8

čt

5. 11. 2020

PhDr. Martina Neprašová, Ph.D.

Zápočet

    Učení a osobnost pedagoga

8

po

23. 11. 2020

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Zkouška

    Pedagogická diagnostika

8

út

24. 11. 2020

    Zvládání stresových situací

8

st

25. 11. 2020

Mgr. Bc. Eva Chybíková

Zápočet

    Posílení a aktivizace paměti

6

čt

26. 11. 2020

Ing. Zbyněk Dohnal a Mgr. Miroslava Dohnalová

Zápočet

    Základy vědecko-výzkumné práce II.

8

út

8. 12. 2020

Mgr. Aneta Kalinová, Ph.D.

Zápočet

    Trénink pedagogických dovedností

8

st

9. 12. 2020

PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Zkouška

     Pedagogická praxe

8

-

Mgr. Aneta Kalinová, Ph.D.

Zápočet

    Celková hodinová dotace

150

Celkem cca 5 týdnů přímé výuky

 

    Souborná ústní zkouška a obhajoba závěrečné písemné práce

-

18. 2. 2021

Zkušební komise

Závěr. zkouška

 

*Pozn.:  v rámci zkoušky z didaktiky

**Pozn.:  v rámci zkoušky z pedagogiky