Vzdělávací program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č. j. MSMT-8412/2019-2-449 ze dne 11. června 2019 a registrován Ministerstvem vnitra pod evidenčním kódem R2/0232. Dne 16. května 2022 prodloužilo MŠMT akreditaci vzdělávacího programu do 15. května 2025 pod č. j. MSMT-5661/2022-4-411.

Informace o Studiu pedagogiky pro učitele

Harmonogram vzdělávacího programu

Informace k závěrečné zkoušce

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Základní informace a pokyny pro zájemce o kurzy a jejich účastníky

 

Kontakt: Mgr. Aneta Kalinová, Ph.D.