MŠMT udělilo akreditaci k provádění tohoto vzdělávacího programu a vydávání osvědčení o jeho absolvování 11. 6. 2019.

Informace o Studiu pedagogiky pro učitele

Harmonogram vzdělávacího programu - 3. běh – výuka od září 2021

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Základní informace a pokyny pro zájemce o kurzy a jejich účastníky

 

Kontakt: Mgr. Aneta Kalinová, Ph.D.