Oddělení dalšího vzdělávání Centra jazykového a dalšího vzdělávání nabízí zájemcům denní vzdělávací aktivity registrované MV – viz tabulka níže.

V nabídce je také vzdělávací program, který je zaměřený na pedagogiku, podrobněji viz Studium pedagogiky pro rezort vnitra.

 

NABÍDKA PREZENČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT:

Kódové označení

MV ČR

Plný název vzdělávacího programu

Délka studia

M2/0320     Aktualizační výuka českého jazyka 2 dny
H4/005     Asertivita pro vedoucí pracovníky 1 den
R2/0219     Bakaláři – program z pohledu pedagogického pracovníka 1 den
R2/0220     Bakaláři – program z pohledu vedoucího nebo metodického pracovníka 1 den
R2/0229     Efektivní komunikace v praxi 2 dny
R2/0200     Efektivní komunikační dovednosti 1 den
R2/0239     Efektivní motivace a leadership 2 dny
R2/0222     Grafologie 1 – Základní pravidla pro analýzu rukopisu 1 den
R2/0202     Grafologie 2 – Základní pravidla pro analýzu rukopisu a kreseb 1 den
R2/0214     Interaktivní tabule v praxi – začátečníci 1 den
R2/0215     Interaktivní tabule v praxi – mírně pokročilí 1 den
R2/0216     Interaktivní tabule v praxi – pokročilí 1 den
R2/0209     Komunikace v krizových situacích s médii 1 den
R2/0228     Kritické myšlení 1 den
R2/0218     LMS Moodle pro pokročilé 1 den
R2/0227     Metodika výuky českého jazyka pro cizince 3 dny po 90 minutách
M2/0319     Metody pro posílení a aktivizaci paměti 1 den
R2/0213     Nařízení EU k ochraně osobních údajů (GDPR) 1 den
R2/0205     Poruchy chování 1 den
R2/0225     Posílení sebejistoty při vzdělávání 3 dny
R2/0211     Poskytnutí první pomoci při stavech ohrožujících život 2 dny
R2/0206     Práce s osobními daty a ochrana osobních údajů 1 den
R2/0240     Právní a policejní terminologie 2 dny (12 hodin)
R2/0238     Presentation skills 2 dny (12 hodin)
R2/0212     Prezentace podle Steva Jobse 2 dny
R2/0224     Prezentace s podporou PowerPointu 1 den
R2/0207     Prezentace s Prezi – prezentace jiným způsobem 1 den
R2/0208     Prezentační dovednosti – základní 2 dny
R2/0221     Problémové situace ve výuce a u zkoušky 1 den
M2/0313     Relaxace a relaxační techniky 1 den
R2/0210     Selfmanagement pro vedoucí pracovníky 1 den
R2/0226     Sociální sítě 1 den
R2/0204     Specifické poruchy učení 1 den
R2/0201     Stres management – zvládání konfliktů a zátěžových situací na pracovišti 1 den
R2/0237     Studium pedagogiky pro rezort vnitra 120 hodin
R2/0232     Studium pedagogiky pro učitele 150 hodin
R2/0203     Time management a plánování 1 den
R2/0233     Tutoring v e-learningu 5 hodin
R2/0234     Tvorba studijních opor v e-learningu 5 hodin
R2/0217     Základní ovládání LMS Moodle pro začátečníky 1 den
R2/0052     Základy andragogiky 2 dny
 

Základní informace a pokyny pro zájemce o kurzy a jejich účastníky

 

Kontakt: Mgr. Aneta Kalinová, Ph.D.