Spolek rodičů a přátel školy při Střední policejní škole a Vyšší policejní škole Ministerstva vnitra v Praze


V souladu se stanovami Spolku rodičů a přátel školy při Střední policejní škole a Vyšší policejní škole Ministerstva vnitra v Praze (dále SRPŠ SPŠ MV) patří k jeho činnostem i participace se školou při zajišťování volnočasových a mimoškolních aktivit žáků školy (obecně vnímáno jako spolupráce rodičů při smysluplném využívání volného času žáků se školou). S organizací a zajištěním těchto kroužků se pojí nemalé náklady, které není možné kompletně hradit z rozpočtu školy. Proto byl na začátku školního roku společně s nabídkou kroužků stanoven i jednotný poplatek ve výši 500 Kč na školní rok u každého žáka, který se svou účastní na volnočasových aktivitách školy podílí – bez ohledu na to, kolika kroužků se daný žák zúčastní.


S ohledem na opatření a omezení vydávaná státem, docházelo a dochází k rušení nebo přesunu některých kroužků. Statutární zástupce školy proto, po projednání s předsedou spolku rodičů, mimořádně rozhodl o snížení příspěvku na všechny kroužky na polovinu, tedy na částku 250 Kč pro školní rok 2021/2022. Tento příspěvek se týká všech žáků, kteří od září 2021 dochází na jakékoli odborné kroužky organizované školou mimo vyučování.


Příspěvek je nutné zaplatit nejpozději do 28. 2. 2022 na účet SRPŠ SPŠ MV (280 111 2271/2010) pod variabilním symbolem v podobě evidenčního číslo žáka ve školním informačním systému Bakaláři (k dispozici u třídního učitele). Dále pak žádám o zadání jména, příjmení a označení třídy žáka v poznámce pro příjemce.


V souvislosti s platbou příspěvku na volnočasové aktivity bych si dovolil připomenout platbu členských příspěvků SRPŠ SPŠ MV ve výši 500 Kč na žáka na školní rok 2021/2022. Počet zaplacených příspěvků je překvapivě nízký. Věřím, že se jedná pouze o nedopatření. Pokud jste již příslušnou částku na účet poukázali, neberte na tuto výzvu zřetel.


Děkuji za spolupráci, Tomáš Žilinčár, předseda Spolku rodičů a přátel školy při Střední policejní škole a Vyšší policejní škole Ministerstva vnitra v Praze.