Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání s maturitní zkouškou

Aktuální informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020

 

V souladu se zákonem č. 135/2020Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 proběhnou přijímací zkoušky v tomto režimu.

 

V platnosti zůstávají:

a) jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání

b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů

c) školní přijímací zkouška

 

Jednotná přijímací zkouška (didaktický test z ČJL a MA):

a) proběhne dne 8. června 2020

b) v 1. kole se uskuteční pouze jeden termín

c) jednotnou přijímací zkoušku skládá na naší škole uchazeč, který si naší školu zvolil jako první v pořadí

d) pozvánku k jednotné přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání zkoušky

e) náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky bude dne 23. června 2020

 

Školní přijímací zkouška (celostní motorický test a člunkový běh):

a) proběhne dne 5. června 2020 u uchazečů, kteří na naší škole nebudou konat jednotnou přijímací zkoušku a dne 8. června 2020 po vykonání jendotné přijímací zkoušky

b) pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání zkoušky

c) náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky bude dne 23. června 2020

 

Pozvánky k přijímacím zkouškám:

a) uchazeči, kteří si zvolili naší školu jako 1. v pořadí a uchazeči, kteří si naší školu zvolili jako 2. v pořadí a nebudou konat JPZ na jiné střední škole, budou konat JPZ a ŠPZ na naší škole dne 8. června 2020 (pro náhled pozvánky klikněte zde)

b) uchazeči, kteří si naší školu zvolili jako 2. v pořadí a budou konat JPZ na jiné střední škole, budou na naší škole konat ŠPZ dne 5. června 2020 (pro náhled pozvánky klikněte zde)

 

Žádáme všechny uchazeče, aby před vstupem, i po vstupu do areálu školy dodržovali platné hygienické zásady související s nákazou onemocněním COVID-19.

Každý uchazeč odevzdá na učebně svému zadavateli nebo zavádějícímu vyplněný a podepsaný formulář "ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ", který si můžete stáhnout zde.

Kontakt

 
metodik pro vzdělávání, SOŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze