Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

pobočka Sokolov

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

 

                                                                                                                                                                                                                  Praha 28. června 2018

 

Vážení rodiče a žáci[1]

 

V souvislosti s možností ubytování na internátě Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, v rámci středoškolského odborného studia na Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV v Praze – pobočka Sokolov ve školním roce 2018/2019, je třeba učinit následující kroky:

  1. Ujasnit si, zda souhlasíte s cenami služeb za ubytování (dle sdělení ředitele ISŠTE Sokolov Mgr. Januse, v max. výši 1.600,-Kč měsíčně).
  2. V případě projeveného souhlasu s výše uvedenými skutečnostmi je třeba vyplnit Přihlášku na internát  ISŠTE Sokolov  pro ubytování na školní rok 2018/2019 (dále jen „přihláška“).

Vyplněnou a podepsanou přihlášku je nutné odeslat do 31. července 2018 na adresu:

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

  1. Další dokumentace související s ubytováním žáka na internátě v Sokolově bude v kompetenci Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov.

 

 

Přihlášku na internát si můžete stáhnout zde

Příloha:  Informační dopis pro rodiče dětí přijatých do Domova mládeže pobočky Sokolov

                                   

 

Ing. Bc. Milan Hlušička

pověřen vedením pobočky Sokolov                                    

 

[1] Uzuálního termínu „žák“ je zde užíváno bez zřetele k pohlaví označované osoby (generické maskulinum).

 

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze