Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence 

kpt. Mgr. Kristina Bosáková

                                                            

Konzultační hodiny ( 3. patro č. dv. 320 )

Pondělí - 14:00 - 15:00

Úterý - 7:00 - 8:00

Jiný termín konzultace je možný po vzájemné dohodě.

 

Metodik prevence 

1) vyhledává a orientačně šetří žáky s rizikem či projevy sociálně patologického chování

2) spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky v oblasti prevence

3) zpracovává a realizuje „Minimální preventivní program školy“

4) řeší ve škole násilné chování, užívání návykových látek, kriminalitu, rasismus a xenofobii, apod.

 

V naší škole budeme dodržovat pravidla

1) Chránit slabší

2) Pomáhat si navzájem bez vypočítavosti

3) Respektovat odlišnost

4) Empatie k druhým osobám

5) Vyhledat pomoc neznamená být neschopným jedincem

7) Konflikty řešit vždy s chladnou hlavou

8) Umět vyslechnout názor druhého

 

Rady pro rodiče v oblasti prevence

- informovat se pravidelně na chování svého dítěte

- věnovat dítěti pozornost

- mluvit s dítětem o jeho problémech

 

Minimální preventivní program 2018/2019

 

Kontakt

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze