Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,
plánované třídní schůzky se vzhledem k pandemické situaci uskuteční on-line formou dne 12. 11. 2020 v době od 16.00 - 18.00 hod. prostřednictvím Microsoft Teams za využití školních účtů vašich dětí. První hodinu bude probíhat schůzka s třídním učitelem dle plánovaného programu, druhou hodinu mohou probíhat individuální on-line konzultace s jednotlivými vyučujícími, kteří budou k dispozici. Na tuto "událost" bude v Teams kalendáři vytvořena pozvánka od třídního učitele, kam se můžete připojit. Vaše děti Vám jistě rády poradí.