Poradenske pracoviste a atelier skoly 01  Poradenske pracoviste a atelier skoly 05  Poradenske pracoviste a atelier skoly 03
     

Školní poradenské centrum ve VPŠ a SPŠ MV v Praze, které svou činností navazuje na hlavní činnost školy, doplňuje a zkvalitňuje poskytované služby žákům, rodičům (zákonným zástupcům) a pedagogům v oblastech prevence sociálně patologických jevů, kariérového poradenství a krizové komunikace. Plnění úkolů a dělba činností mezi jednotlivými členy Školního poradenského centra je určena tímto pokynem tak, aby byl zajištěn výkon jeho působnosti a rovněž jeho vnitřní správa.

 

Složení a kontakty na členy týmu Školního poradenského centra

 pplk. PhDr. Alena Čejková  učitelka (školní psycholožka) 
 Mgr. Jan Stejskal  učitel (výchovný poradce)
 Mgr. Vlastimil Burian  vedoucí OV (sociální pedagog)
 Mgr. Kristýna Bosáková  učitelka (metodička prevence)