Základní informace k platbám za ubytování žáka na internátě školy prováděným dle Smlouvy o ubytování na internátě

 

Zaslané platby za poskytované ubytování na internátě školy jsou žákům, bezprostředně po obdržení na účet školy 6015-3007881/0710, připisovány na jejich individuální virtuální konta, ze kterých jsou postupně strhávány částky za skutečně odbydlenou dobu v souladu s čl. V. Smlouvy o ubytování na internátě.

Finanční prostředky se z individuálních virtuálních kont nestrhávají v době nepřítomnosti žáků na internátě, která souvisí s organizací školního roku (prázdniny, povinné školní aktivity mimo areál školy aj.). Úhradu za poskytnutí ubytování na internátě je však nutné provést i v případě, že žák ubytování nevyužívá, avšak důvody pro toto nevyužití jsou na jeho straně (nemoc, přespání na jiném místě, účast na dovolené mimo prázdniny). 

Vzniklý přeplatek z individuálního virtuálního konta žáka lze vrátit po ukončení každého školního roku, nebo v případě ukončení ubytování, a to vždy na základě předchozí písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, učiněné prostřednictvím e-mailu, zaslaného na adresu odpovědného pracovníka školy – Ing. Ján Baláž. Žádost lze zpracovat volnou formou, avšak musí vždy obsahovat jméno a příjmení ubytovaného žáka, číslo bankovního účtu, na který má být přeplatek vrácen a kód žáka, který je uváděn jako variabilní symbol při provádění plateb za ubytování žáka na internátě školy.

Pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o vrácení přeplatku nepožádá, nadále tento přeplatek zůstává na individuálním virtuálním kontě žáka a automaticky se převádí do následujícího školního roku.

Nedoplatky za ubytování žáka na internátě školy lze vymáhat právní cestou v souladu s čl. V. Smlouvy o ubytování na internátě, navýšené o smluvní pokutu za každý den prodlení.

Po dobu nepřítomnosti žáka na internátě školy z důvodu preventivních epidemických opatření souvisejících s pandemií COVID 19, není nutné provádět platby za ubytování žáka na internátě školy. Tento důvod je školou vnímán jako nepřítomnost žáka na internátě související s organizací školního roku. 

V případě vašich dalších dotazů se lze obracet na odpovědné pracovníky školy, přičemž:

1) v souvislosti s platbami za ubytování na internátě školy, jejich účtováním, přeplatky atd. na vedoucího Skupiny nemovitého majetku, Ing. Baláže, Ing. Ján Baláž; email: ; 234 145 318, případně 724 267 451.

2) v souvislosti s výchovně vzdělávacím procesem a ubytováním na internátě školy na vedoucího Oddělení vychovatelů, Mgr. Buriana,Mgr. Vlastimil Burian; email: ; 234 145 259.   

Budova internátu je umístěna v areálu školy přímo proti školské budově, cca 5 minut od zastávky MHD „Pod Táborem“.

budova DM.jpg

Ubytovací část chlapců a dívek s celkovou kapacitou 168 lůžek (+6 lůžek izolace) je oddělena a tvořena jednotlivými ubytovacími "buňkami" se dvěma pokoji, spojenými průchozí chodbičkou se sociálním zařízením (toaleta, sprchový kout, 2 umyvadla se zrcadly, 2 plastové stolky, drátěnný program). Vybavení každého z pokojů představují 3 postele a stejný počet stolků a židlí, lampiček, knihovniček a poliček. Každý pokoj je rovněž vybaven sušákem na ručníky, korkovou nástěnkou Ve vstupní chodbě každého z pokojů jsou umístěny 3 vestavěné skříně s nástavcem, nástěnný věšák, zrcadlo a botník.

Pokoj DM 3.jpg Pokoj DM 2.jpg

              

V každém patře internátu jsou pro potřeby ubytovaných žáků k dispozici prádelny a sušárny oděvů a bot, dále pak 3 kuchyňky, vybavené kuchyňskou linkou s dřezem a sadou kuchyňského nádobí, lednicí, mikrovlnnou troubou a varnou konvicí.

kuchynka1 kuchynka2

        

 

V každém patře internátu mohou ubytovaní žáci pro potřeby samostudia, kulturního vyžití i dalších formálních a neformálních aktivit využívat společenskou místnost, která je vybavená televizí. Některé další společenské místnosti, určené pro volnočasové aktivity, jsou vybaveny dataprojektorem, elektrickým plátnem, reproduktory, minikulečníkem, stolním fotbalem, stolem pro stolní tenis a dalšími předměty vhodnými pro zájmovou činnost. Pro další zájmovou činnost lze v rámci internátu rovněž využít „tvořivou místnost“ a sportovně relaxační místnost.

spol.mist klubovna