Třídní schůzky pro žáky SPŠ se konají dne 24. listopadu 2022. Pro rodiče žáků 1. ročníku se konají prezenčně a online (online prostřednictvím Microsoft Teams přes školní účet žáka). Pro rodiče žáků 2. - 4. ročníku se třídní schůzky konají prezenčně nebo online dle pokynu třídního učitele konkrétní třídy.