STRUKTURA MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA (MZ)

 Společná část MZ Profilová část MZ
 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura
 Cizí jazyk, nebo matematika Cizí jazyk (pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné části)
 Až dvě nepovinné zkoušky Právo
  Kontrola kriminality
  Praktická zkouška z odborných předmětů
   

 

POVINNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ

Český jazyk a literatura
• didaktický test – 85 minut
• didaktický test je vyhodnocován Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cizí jazyk, nebo matematika
• žák si musí zvolit jeden z předmětů
• didaktické testy jsou vyhodnocovány Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cizí jazyk
• volba z nabídky AJ, RJ, NJ
• didaktický test – 110 minut (skládá se z poslechové části - 40 min. a z části ověřující jazykové vědomosti a dovednosti – 70 min.)

Matematika
• didaktický test – 135 minut

 

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ

Cizí jazyk
• pokud nebyl zvolen v povinné zkoušce nebo jiný než zvolený v povinné zkoušce
• didaktický test – 110 minut (40 minut poslech, 70 minut čtení a jazyková kompetence)

Matematika
• pokud nebyla zvolena v povinné zkoušce
• didaktický test – 135 minut

Matematika rozšiřující
• didaktický test – 150 minut

 

POVINNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MZ

Ústní zkoušky před maturitní komisí:

Právo
• 15 minut příprava, 15 minut zkouška

Kontrola kriminality
• 15 minut příprava, 15 minut zkouška

Praktická zkouška z odborných předmětů
• řešení modelových situací z oblasti bezpečnostní činnosti, dopravní činnosti, speciální přípravy a střelecké přípravy
• 10 minut příprava, 15 minut zkouška

 

Pro každou ze zkoušek je stanoveno 20 – 30 témat, z nichž si žák jedno vylosuje.

 

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MZ

Ústní zkoušky před maturitní komisí:

Český jazyk a literatura
• ústní zkouška před maturitní komisí
• ústní zkouška – 20 minut příprava, 15 minut zkouška
• žák odevzdá vlastní seznam 20 literárních děl pro ústní zkoušku profilové části

Cizí jazyk
• ústní zkouška před maturitní komisí
• ústní zkouška – 20 minut příprava, 15 minut zkouška

Bezpečnostní činnost

• 15 minut příprava, 15 minut zkouška

Dopravní činnost
• 15 minut příprava, 15 minut zkouška

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRŮBĚHU MZ

 • 29. 9. 2020 - zveřejnění školního seznamu literárních děl z ČJL
 • 30. 9. 2020 - zveřejnění témat profilových zkoušek
 • 29. 10. 2020 - zveřejnění témat zkušebních úloh z CJ
 • do 1. 12. 2020 - přihlášky k maturitní zkoušce včetně doporučení pro žáky s SVP (PUP)
 • 29. 4. 2021 - praktická zkouška z odborných předmětů
 • do 30. 4. 2021 - odevzdání žákovského seznamu literárních děl pro ústní zkoušku českého jazyka a literatury profilové části
 • do 30. 4. 2021 - podání žádosti o vykonání nepovinné profilové části ústní maturitní zkoušky
 • do 30. 4. 2021 - podání písemné žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka
 • od 24. 5. 2021 do 26. 5. 2021 - didaktické testy SČ MZ
 • od 7. 6. 2021 do 10. 6. 2021 - ústní zkoušky profilové části MZ (https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar)
 • 7. 7. 2021 - mimořádný termín - matematika a anglický jazyk
 • 8. 7. 2021 - mimořádný termín - český jazyk a literatura
 • 9. 7. 2021 - mimořádný termín - matematika rozšiřující a ruský jazyk

 

Souhrnné informace k maturitní zkoušce 2021 - odkaz ke stažení