Vážení zákonní zástupci, vážení žáci školy,

 

vzhledem k rychle se zhoršující epidemiologické situaci v ČR a také s ohledem na výskyt onemocnění covid-19 zde ve škole bude v případě dalších epidemiologicky významných případech postupováno níže uvedeným způsobem.

V případě zjištění covid pozitivního žáka střední školy bude postupováno odlišně k těm, kteří jsou očkováni a těm, kteří očkováni nejsou, popř. k těm, kteří nemoc prokazatelně prodělali a doloží platný doklad o prodělání onemocnění covid-19 ve 180ti denní ochranné lhůtě. Na očkované žáky (žáci, kteří doloží národní certifikát o provedeném a dokončeném očkování), pokud nemají žádné příznaky onemocnění, se dále žádná omezení nevztahují a podle možností školy dále pokračují v prezenční výuce podle rozvrhu.

Ti neočkovaní, kteří přišli s nemocným do přímého kontaktu (většinou celá třída vzhledem k možnosti odložit při výuce ochranu úst a nosu), by měli podstoupit sedmidenní karanténu a do prezenčního vzdělávání se mají možnost navrátit, jestliže třídnímu učiteli prokáží, že podstoupili PCR test, který byl učiněn v době mezi 5–7 (od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou) dnem před skončením karantény s negativním výsledkem.

V případě nemožnosti podstoupit PCR test z důvodu aktuální přetíženosti testovacích center, musí žák k testování využít nabídky nejbližšího možného termínu. Bez předložení negativního výsledku provedeného PCR testu však není jeho návrat do školy možný.

Všichni žáci dané třídy budou v této době realizovat tzv. smíšenou výuku, tzn. že očkovaní žáci (popř. ti, kteří nemoc prokazatelně prodělali a doloží platný doklad o prodělání onemocnění covid-19 ve   180ti denní ochranné lhůtě), budou dále do školy docházet na prezenční výuku a ti v karanténě se budou k výuce přihlašovat online prostřednictvím školou doporučených platforem, a to až do konce karantény podle standardního rozvrhu. Všichni žáci pak budou v kontaktu se svými třídními učiteli, kteří budou žákům a rodičům k dispozici k odpovědím na případné dotazy.

Vedení školy si je vědomo složitosti celého postupu a dělá maximum pro to, aby se žáci mohli i nadále kvalitně vzdělávat. Není však možné vývoj pandemické situace ani odhadem předpovídat, a proto je možné, že se budou shora uvedené zásady postupu školy na základě aktuálních režimových opatření státu měnit.

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                      plk. Mgr. Radek Marcín

                                                                                                                                                                                                                      zástupce ředitele školy