Střední policejní škola:
- distanční forma vzdělávání podle standardního rozvrhu,
- bližší informace poskytnou třídní učitelé a učitelé jednotlivých vyučovaných předmětů


Vyšší policejní škola:
- zkouškové období bude do odvolání probíhat distančním způsobem,
- bližší informace poskytnou vedoucí učitelé studijních skupin a zkoušející prostřednictvím školou doporučených komunikačních platforem


Společná informace:
- po dobu trvání 5. stupně vládních opatření PES (nejméně do 22. 1. 2021) jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník)