V rámci 1. fáze otevírání škol budou žákům 4. ročníku SPŠ umožněny skupinové konzultace jako příprava na praktické maturitní zkoušky

Od kdy se budu moci zúčastnit konzultací?
Konzultace budou organizovány jako řízené a dobrovolné od 19. dubna 2021 na dobu 1 týdne předcházejícího praktickým maturitním zkouškám.

Jakých předmětů se budou skupinové konzultace týkat?
Skupinové konzultace budou zaměřeny na problematiku praktických maturitních zkoušek, tedy na předměty BEČ, DOČ, SPP a STP.

Jak budou skupinové konzultace organizovány?
Konzultace mohou být organizovány ve skupinách max. po 6 žácích. Každý den v týdnu bude vyčleněn pro 1 skupinu z každé třídy, od pondělí do pátku se tedy mohou prostřídat všichni žáci z celého ročníku. Každý den se uskuteční konzultace v předmětech BEČ, DOČ, SPP a STP.

Do které skupiny jsem byl/a pro konzultace zařazen/a?
Rozdělení do skupin zjistíte u svých třídních učitelů. 

Jak bude vypadat harmonogram dne?
07:15 – 07:50     antigenní testování
08:00 – 09:30     1. – 2. hodina konzultací
09:30 – 09:40     přestávka
09:40 – 11:10     3. – 4. hodina konzultací
11:10 – 11:30     přestávka
11:30 – 13:00     5. – 6. hodina konzultací
13:00 – 13:10     přestávka
13:10 – 14:40     7. – 8. hodina konzultací

Kdy, jaké a pro koho budou konzultace organizovány?
Rozvrh konzultací (klikni zde)

Kde se budou jednotlivé konzultace konat?
BEČ -   učebna č. S31, školská budova
DOČ -  učebna č. 107, školská budova
SPP -   úpolová tělocvična I
STP -   kmenová učebna, školská budova

Jaká hygienická opatření budu muset dodržovat?
• každý žák je povinen se po příchodu do areálu školy, v době od 07:15 do 07:50 hod., podrobit antigennímu testu na přítomnost SARS-CoV-2 (pro podrobnosti k testování klikni zde),
• ubytování žákům s platnou smlouvou o ubytování na internátu školy bude umožněno jen výjimečně, pokud by se, vzhledem ke vzdálenosti trvalého bydliště, nestihli do areálu školy dostavit včas,
• stravování formou donášky svačin z domova nebo nákupem svačin ve školní kantýně, stravování žákům ve školní jídelně nebude umožněno,
• všichni žáci jsou po vstupu do areálu ve všech prostorách školy povinni chránit si nos a ústa respirátorem FFP2 nebo KN95,
• v průběhu konzultací je žákům zakázáno vstupovat jinam, než do míst, kde budou organizovány skupinové konzultace a do školní kantýny,
• po skončení konzultací musí všichni žáci okamžitě opustit areál školy.

Co bude následovat před samotnou praktickou maturitní zkouškou?
Ve dnech 26. až 28. dubna 2021 budou žákům 4. ročníku SPŠ umožněny individuální nebo skupinové konzultace (do maximálního počtu 6 žáků) po předchozí domluvě s konkrétním vyučujícím. Ve středu 28. dubna před konáním praktické maturitní zkoušky je možné využít podle zájmu přespání na internátu školy. Tuto možnost mají jen ti žáci, kteří mají platnou smlouvu o ubytování na internátu. Další podrobnosti o možnosti ubytování sdělí skupinoví vedoucí.