Vážení zákonní zástupci žáků 1. ročníku střední policejní školy,

srdečně Vás zveme na Slavnostní složení slibu žáků naší školy, které se uskuteční dne 15. října 2021 od 11:00 hodin ve velkém sále Vzdělávacího centra VPŠ a SPŠ MV v Praze na adrese Pod Táborem 102/5, Praha 9 - Hrdlořezy.

Vstup do sálu bude umožněn od 10:30 hodin. Vzhledem ke slavnostnímu rázu této akce Vás žádáme o účast ve společenském oděvu, žáci jsou povinni se účastnit ve slavnostním stejnokroji.

Dále si dovolujeme Vás upozornit na platná opatření související s nákazou COVID-19.

V této souvislosti bude do areálu školy umožněn vstup pouze osobám, které prokáží svou bezinfekčnost některým z následujících způsobů:

  • doklad o očkování proti COVID-19 (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo
  • doklad o prodělaném onemocnění COVID-19 ve lhůtě 180 dní od prvního pozitivního testu na COVID-19,
  • negativní výsledek PCR testu ne starší 7 dní provedeného v odběrovém místě (zajistí si každý sám).

Rovněž upozorňujeme, že po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách Vzdělávacího centra je povinností mít zakryté horní cesty dýchací respirátorem FFP 2.

Těšíme se na Vaši účast!