Výchovný poradce

               

                Mgr. Jan Stejskal

                                                                                                                  vychovny poradce.jpg

 

 

 

Konzultační hodiny

Pondělí - 13:00 - 14:00

Jiný termín konzultace je možný po vzájemné dohodě.

Zákonné vymezení

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Poradenská činnost

Výchovný poradce plní především tyto konkrétní úkoly:

1) profesní a  kariérní poradenství -                                                                                          

    věnuje pozornost systematické informační činnosti významné pro volbu dalšího studia nebo jiné formy přípravy pro volbu povolání studentů,

2) poskytuje individuální konzultace studentům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů,

3) pečuje o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,

4) v případě nutnosti zprostředkovává styk s pedagogicko - psychologickou poradnou,

5) spolupracuje  se všemi  pedagogickými pracovníky školy – učiteli, třídními učiteli a vychovateli domova mládeže.

 

 

S čím se na mne můžete obrátit:

 • Nestíhám ve škole?

 • Zhoršil/a jsem se v poslední době v jednom nebo více předmětech?

 • Měl/a jsem na základní škole uznanou specifickou poruchu učení?

 • Mám problém v komunikaci:

  • s rodiči,

  • s učitelem,

  • se spolužáky,

  • s kamarády,

  • s někým jiným?

 • Chci po skončení naší školy dál studovat?

 • Něco (cokoli) mě tíží a potřebuji si o tom s někým popovídat?

Pokud alespoň na jednu z otázek odpovíte "ano", pak máte důvod mne navštívit anebo napsat na e-mail.

Kontakt

Mgr. Jan Stejskal

pomocný výchovný poradce pro pobočku Sokolov:

kpt. Mgr. Marta Mundilová

DESATERO EFEKTIVNÍHO UČENÍ