Stanovením povinnosti užívat žáky středního policejního vzdělávání školní stejnokroj se Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze hlásí k odkazu prvorepublikového Československého četnictva a současně předurčuje své absolventy k budoucímu nošení uniformy Policie České republiky za předpokladu, že se stanou součástí tohoto bezpečnostního sboru. Proto jsou podle školního řádu žáci povinni účastnit se vyučování a ranních nástupů ve školním stejnokroji.

 

Věnujte proto pozornost následujícím přílohám !!!!

Školní stejnokroj - newsletter

Školní stejnokroj - zákonný zástupce

Školní stejnokroj - žák

 

Objednávky lze činit na e-shopu:  www.ivn.cz/eshop/klient.html