Literatura, učebnice a pomůcky pro 2. ročník SPŠ – zakoupit do zahájení školního roku

 

 Matematika:  1. – 4. ročník

1) Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (RNDr. Milada Hudcová, Mgr. Libuše Kubičíková, nakl. Prometheus, ISBN 978-80-7196-318-9)

2) Matematické, fyzikální a chemické tabulky

3) Kalkulačka – bez grafického režimu a možnosti řešení rovnic

 

Český jazyk a literatura:

1) Český jazyk a komunikace pro SŠ - 2. díl PS  (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-173-2)

2) Literatura pro 2. roč. SŠ - PS (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-130-5) – nezkrácená verze

3) Všeobecný souhrnný přehled jazyka a komunikace: Přehled středoškolského učiva českého jazyka (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-235-7) – společná učebnice pro všechny ročníky

4) Všeobecný souhrnný přehled literatury: Odmaturuj z literatury 1 (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-016-0) – společná učebnice pro všechny ročníky

 

Anglický jazyk:  1. – 4. ročník

1.) Učebnice: English File Fourth Edition Pre-Intermediate Student´s Book with Student Resource Centre Pack (CZ), vydání 2019, ISBN  9780194037372

2) Pracovní sešit: English File Fourth Edition Pre-Intermediate with Answer Key, vydání 2019, ISBN  9780194037686

3) Učebnice: English File Fourth Edition Intermediate Student´s Book with Student Resource Centre Pack (CZ), vydání 2019, ISBN  9780194035798

4) Pracovní sešit: English File Fourth Edition Intermediate with Answer Key, vydání 2019, ISBN  9780194036108

 

Německý jazyk:

1.) Super! 1 učebnice a pracovní sešit (nakl. Hueber, ISBN 978-3-19-001063-9)

2.) Super! 2 učebnice a pracovní sešit (nakl. Hueber, ISBN 978-3-19-001064-6)

 

Ruský jazyk:

Snova Klass! 2 (A2) – učebnice a pracovní sešit, ISBN 978-80-7397-307-0

 

Zeměpis:   1. – 2. ročník

Školní atlas (vyd. Kartografie Praha, ISBN 9788073930745)

 

Dějepis:   1. – 2. ročník

České a světové dějiny (SPN-pedagogické nakladatelství, 2016, Petr Čornej a kol., ISBN 978-80-7235-580-8)

 

Informační a komunikační technologie:  1. – 3. ročník

1) S počítačem nejen k maturitě 1. díl, 10. vydání (Pavel Navrátil , Michal Jiříček, vyd. ComputerMedia s.r.o., ISBN 978-80-7402-354-5)

2) S počítačem nejen k maturitě 2. díl, 10. vydání (Pavel Navrátil , Michal Jiříček, vyd. ComputerMedia s.r.o., ISBN 978-80-7402-355-2)

 

Technika administrativy:  1. – 2. ročník

Písemná a elektronická komunikace (Alena Kocourková, Irena Hochová, vyd.  Eduko, ISBN 978-80-88057-22-2)

Případné zakoupení licence ATF do předmětu TEA, studentská licence lze objednat prostřednictvím školy ve dvou verzích (CD verze 190,- Kč/ks/žák, online verze 90,- Kč/ks/žák). Licence platí na jeden rok. Informace na stránkách: www.vsemideseti.cz

 

Občanská nauka:  1. – 3. ročník

Odmaturuj! ze společenských věd. (Aktualizováno k 1. 1. 2015. 2. vyd. Brno: Didaktis, 2015. ISBN 978-80-7358-243-2.) Pozor: učebnice je pouze doporučená, ne povinná!

 

Psychologie:  2. – 3. ročník

Základy psychlogie, sociologie (Ilona Gillernová, Jiří Buriánek, Praha, Fortuna, 2004 dotisk, ISBN 80-7168-749-9)

 

Právo:  1. – 4. ročník

Právo pro gymnázia, obchodní akademie, střední a vyšší odborné školy, podle právního stavu k 1. 1. 2019 – žáci zakoupili v 1. ročníku