Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra vPraze

Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

ZPRÁVA Z ODBORNÉ PRAXE

Název organizace:

Jméno a příjmení žáka:

Ročník:

Třída:

Odpovědný pracovník organizace:

Termín odborné praxe:

Příloha č. 3 k PŘŠ č. 23/2020      Vzor__________ „Zprávy z odborné praxe“ str. 2

  1. Druh vykonávané práce:vlastními slovy stručně popsat činnost u každého útvaru, na kterém jste pracovali (např. pracoval jsem v ETŘ – vkládání KO, zakládání spisů varchivu, měřil jsem rychlost vozidel s hlídkou, byl jsem u ohledání místa DN s hlídkou atd.)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1.  Klady a zápory vykonávané praxe?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V ____________________ dne ________________

                                                    

              ____________________

        podpis

Příloha č. 4 k PŘŠ č. 23/2020       strana1

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

ID datové schránky 4zrkgbn

___________________________________________________________________

 Praha

Název organizace:

Sídlo organizace: