Vyučovací hodiny začínají a končí podle tohoto časového harmonogramu vyučovacích hodin a přestávek.

 

0. hodina

07:05 - 07:50

přestávka

07:50 - 08:00

1. hodina

08:00 - 08:45

přestávka

08:45 - 08:55

2. hodina

08:55 - 09:40

přestávka

09:40 - 9:50

3. hodina

9:50 - 10:35

přestávka

10:35 - 10:45

4. hodina

10:45 - 11:30

přestávka

11:30 - 12:10

5. hodina

12:10 - 12:55

přestávka

12:55 - 13:05

6. hodina

13:05 - 13:50

přestávka

13:50 - 13:55

7. hodina

13:55 - 14:40