Literatura, učebnice a pomůcky pro 3. ročník SPŠ – zakoupit do zahájení školního roku

 

Matematika: 1. - 4. ročník

1) Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (RNDr. Milada Hudcová, Mgr. Libuše Kubičíková, nakl. Prometheus, ISBN 978-80-7196-318-9)

2) Kalkulačka – bez grafického režimu a možnosti řešení rovnic

 

Český jazyk a literatura

1) Český jazyk a komunikace pro SŠ - 3. a 4. díl PS  (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-200-5)

2) Literatura pro 3. roč. SŠ - PS (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-136-7) – nezkrácená verze

3) Všeobecný souhrnný přehled jazyka a komunikace: Přehled středoškolského učiva českého jazyka (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-235-7) – společná učebnice pro všechny ročníky

4) Všeobecný souhrnný přehled literatury: Odmaturuj z literatury 1 (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-016-0) – společná učebnice pro všechny ročník

 

Anglický jazyk

Učebnice: New Headway Student´s Book, 4th ed.  (Intermediate) ISBN: 978-0-19-477047-7

Pracovní sešit: New Headway Workbook, 4th ed. (Intermediate) ISBN: 978-0-19-471552-2

 

Německý jazyk

Super! 2 učebnice a pracovní sešit (nakl. Hueber, ISBN 978-3-19-001064-6)

 

Ruský jazyk

1) Raduga po-novomu 2 – učebnice,  ISBN 978-80-7238-772-4

2) Raduga po-novomu 2 – pracovní sešit  - ISBN 978-80-7238-701-4

3) Raduga po-novomu 3  - učebnice  - ISBN 978-80-7238-772-4

4) Raduga po-novomu 3 - pracovní  sešit - ISBN 978-80-7238-773-1

 

Informační a komunikační technologie: 1. - 3. ročník

1) S počítačem nejen k maturitě 1. díl, 10. vydání (Pavel Navrátil , Michal Jiříček, vyd. ComputerMedia s.r.o., ISBN 978-80-7402-354-5) - Pozor: učebnice je pouze doporučená, ne povinná!

2) S počítačem nejen k maturitě 2. díl, 10. vydání (Pavel Navrátil , Michal Jiříček, vyd. ComputerMedia s.r.o., ISBN 978-80-7402-355-2) - Pozor: učebnice je pouze doporučená, ne povinná!

 

Občanská nauka: 1. - 3. ročník

Odmaturuj! ze společenských věd. (Aktualizováno k 1. 1. 2015. 2. vyd. Brno: Didaktis, 2015. ISBN 978-80-7358-243-2.) - Pozor: učebnice je pouze doporučená, ne povinná!

 

Psychologie: 2. - 3. ročník

Základy psychlogie, sociologie (Ilona Gillernová, Jiří Buriánek, Praha, Fortuna, 2004 dotisk, ISBN 80-7168-749-9)

 

Právo: 1. - 4. ročník

Právo pro gymnázia, obchodní akademie, střední a vyšší odborné školy, podle právního stavu k 1. 1. 2019 – žáci zakoupili v 1. ročníku

 

Kontrola kriminality: 3. - 4. ročník

1) Kriminologie 4., aktualizovaní vydání (Tomáš Gřivna, Ivana Zoubková, Miroslav Scheinost a kol., vyd. Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7478-614-3)

2) Úvod do kriminalistiky, 3. rozšířené vydání (Jiří Straus a kolektiv, Vydavatelství a nakladelství Aleš Čeněk s.r.o., ISBN 978-80-7380-367-4)

 

Bezpečnostní činnost: 3. - 4. ročník

Bezpečnostní příprava (Čermák Milan, Praha: Armex, 2012. Skripta pro střední a vyšší odborné školy, ISBN 978-80-87451-20-5)

 

Dopravní činnost: 3. - 4. ročník

1) Autoškola? Pohodlně! 2019 + CD ROM (Zdeněk Schröter, Agentura Schröter, 2019)

2) Automobily I (Milan Pilárik, Jiří Pabst, Informatorium – 2014, ISBN: 978-80-7333-100-9)

3) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění změn a doplňků (lze pořídit v jakékoliv podobě)

4) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění změn a doplňků (lze pořídit v jakékoliv podobě)

 

Speciální tělesná příprava: 1. - 4. ročník

  • jednotná sportovní ústroj (judistické modré kimono) – k dostání je v různých gramážích, velikostech a kvalitě šití, logo školy – nášivka na srdci
  • bílý judistický pásek – netýká se žáků, kteří již dosáhli jiného technického stupně v jakémkoli bojovém sportu
  • boxerské nebo fighterské rukavice
  • chrániče zubů