• Učit se z knihy i ze sešitu.
 • Pokud to nepochopím ani z knížky, zkusím internet (může to být vysvětleno srozumitelněji).
 • Ve škole při zápisech mít otevřenou i učebnici - mohu bezchybně opsat cizí slova a vidím, jak daleko je v lekci profesor při výkladu.
 • Při domácí přípravě:
  • Nečíst si látku pořád v duchu dokola.
  • Neučit se zpaměti jako básničku.
  • Učit se nahlas, vlastními slovy, jako bych to někomu vysvětloval.
 • Zapisovat si úkoly na příští hodinu.
 • Snažit se o úpravu sešitu, podtrhávání, zvýrazňování - máme fotografickou paměť.
 • Snažit se učit pravidelně, pokud si zvykneme na pravidelnost, snáze se přinutíme.
 • Matematiku, cizí jazyky je třeba se učit pravidelně z hodiny na hodinu, látka na sebe navazuje a není v našich silách se naučit např. tři lekce z angličtiny zpětně!
 • Když už ve škole sedím, snažím se dávat pozor, uspořím pak čas, který bych věnoval učení doma.
 • Radovat se z dobrých známek, zapamatovat si ten radostný pocit pro pozdější motivaci