Čtenářský klub - Sdružuje žáky, pro které je četba zábavou a smysluplným trávením volného času. Klub dává žákům prostor hovořit o přečtených knihách, seznamovat se s díly současné literatury a předávat si čtenářské tipy. Nechybí také zajímavosti z knižního světa a informace o kulturních a literárních akcích.

Fotografický kroužek - Cílem kroužku je seznámit žáky se zásadami pořizování digitální fotografie v oboru dokumentární a umělecké fotografie, a to za použití digitální zrcadlovky, teleobjektivů a filtrů, včetně jejího zpracování prostřednictvím výpočetní techniky. Kroužek navazuje na odborný předmět Kontrola kriminality, kdy cílem je spolupráce na vybavení žáků kompetencemi, které se tohoto předmětu týkají, tedy poznání příčin a podmínek páchané trestné činnosti a možností jejího předcházení, odhalování a vyšetřování. Tím vytvářet u žáků předpoklady pro koncepční práci v oblasti boje s kriminalitou, její dokumentace, včetně vytváření podmínek pro její prevenci.

Kroužek sportovních her - Kroužek vytváří u žáků pozitivní postoje k pohybu a zdravému životnímu stylu. Činnost v kroužku rozšiřuje u žáků znalosti pravidel, techniky a herní taktiky, smysl pro fair-play v rámci jednotlivých sportovních her a netradičních sportů (basketbal, florbal, volejbal, fotbal, softbal, ringo, badminton).

Střelecký kroužek - Ve střeleckém kroužku se žáci učí teoretické základy střelby, získávají dovednosti a návyky potřebné pro zacházení se zbraní. Cílem kroužku je naučit žáky pravidla bezpečného chování na střelnici a bezpečné manipulace se zbraněmi, charakterizovat vybrané zbraně, teorii střelby a sportovní střelby, praktickou manipulaci se zbraněmi, zásady údržby a čištění zbraní. Souběžně se žáci ve třetím ročníku mohou stát členy sportovního střeleckého klubu Policie ČR Sokolov v disciplínách střelby ze vzduchových, malorážných a brokových zbraní.