Volnočasové aktivity ve školním roce 2022/2023


 

1) ICT a logické hry - Žáci si v rámci kroužku „ICT a Logické hry“ osvojí pokročilejší a praktičtější dovednosti a znalosti ICT. Výuka bude realizována v rámci projektů, na kterých se budou podílet menší skupiny žáků. Kroužek je zaměřen na oblast správy PC, operačních systémů a počítačových sítí, bezpečnosti v rámci kyberprostoru, hardware, správy mobilních telefonů, 3D tisk, 2D a 3D grafiku, fotografii a video. Jednou měsíčně se kroužek bude věnovat hraní deskových a logických her.

 

2) Policejní taktika - V kroužku policejní taktiky se žáci seznámí se základními činnostmi PČR, včetně technických prostředků, které jsou využívány při širokém spektru činností. Náplň a obsah kroužku je směřována k rozvoji komunikačních dovedností, správnému vyhodnocení bezpečnosti situací, použití oprávněného postupu, a zvláště pak týmové spolupráce, která je aplikována v rámci modelových situací. Taktický kroužek svým zaměřením a činnostmi umožňuje žákům přesah do výuky odborných předmětů a rozvíjí klíčové kompetence, včetně kompetencí vzdělávacího programu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra.

 

3) Střelecký kroužek -  Jeho posláním je naučit žáky bezpečnostní opatření při zacházení se zbraněmi, charakterizovat vybrané zbraně a jejich historický vývoj, zákon o zbraních a střelivu, teorii střelby, konstrukci nábojů, praktickou manipulaci se zbraní, střelby dle pravidel sportovní střelby, zásady čištění a údržby zbraní. Důraz je kladen na vytvoření potřebných dovedností a návyků před, při a po použití zbraně, na dodržování opatření při manipulaci střelnou zbraní. Střelecký kroužek svým zaměřením a činnostmi umožňuje žákům přesah do výuky odborných předmětů a rozvíjí klíčové kompetence, včetně kompetencí vzdělávacího programu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra.

 

4) Redakce školního časopisu "Ozvěny z Hrdlořez" -  Redakce školního časopisu sdružuje zájemce o tvůrčí psaní na různá témata týkající se dění ve škole i mimo školu. Cílem je pomáhat žákům v rozvoji samostatného tvůrčího psaní. Redakce dává zájemcům prostor pro rozvoj tvůrčích aktivit – psaní článků, rozhovorů i fotografování. Svými aktivitami žáci zároveň pomáhají k propagaci školy.

 

5) Kondiční příprava -  Žáci se v kroužku kondiční přípravy seznámí s novými trendy v oblasti rozvoje fyzické kondice, ať už s vlastní vahou anebo s cvičebními pomůckami. V kroužku se budou rovněž upevňovat dovednosti získané v předmětu SPP a TEP z oblasti úpolových technik (např. Ogoshi, O Soto Gari, a další). Tato volnočasová aktivita svým zaměřením a činnostmi umožňuje žákům přesah do výuky odborných předmětů a rozvíjí klíčové kompetence, včetně kompetencí vzdělávacího programu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze.