Informace k ubytování žáků pro pobočku Sokolov 

 

Ubytování pro žáky VPŠ a SPŠ MV v Praze, Odbor středního policejního vzdělávání Sokolov zajišťuje

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, ul. Jednoty 1620, 356 01 Sokolov.

 

Ubytování žáků je řešeno v Domově mládeže ISŠTE Sokolov:  Sokolov, Jednoty 1628.

 

Přihláška do Domova mládeže v Sokolově     (ke stažení zde)

 

Přihlášky k ubytování žáků prosím následně zasílejte na adresu:

 

Integrovaná střední škola technická a ekonomická, ul. Jednoty 1620, 356 01 Sokolov

 

 

Pro informace týkající se úhrady plateb a ubytování v Domově mládeže prosím kontaktujte vedoucí vychovatelů DM Bc. Petru Škuthanovou, tel:352 466 045, 777 446 639, email: , případně sekretariát Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov zastoupený pí Dianou Bartošovou, tel: 352 466 163.