Zahájení výuky proběhne dne 1. září 2020 od 08:00 hod. na kmenových učebnách:

a) 1. ročník se bude řídit pokyny třídních učitelů,

b) 2. - 4. ročník ukončí výuku po 2. vyučovací hodině.