Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Vyšší odborné studium

OBECNÉ  INFORMACE

 

Určení studia:    

Pro ženy a muže ve služebním poměru ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb. o
služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zaměstnanci Policie ČR a MV
nebo organizační složky státu zřízené MV i mimorezortní osoby.

Status studia:    Vyšší odborné vzdělávání.

Kód a název vzdělávacího programu:
            
                68-42-N/04    Bezpečnostně právní činnost
                68-42-N/05    Dopravně bezpečnostní činnost
                68-42-N/03    Přípravné trestní řízení.

Forma studia:    Kombinované vzdělávání.

Délka studia:    3 roky.

Podmínky přijetí ke studiu:
    
Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou, splnění podmínek přijímacího řízení a zdravotní způsobilosti.

Přijímání ke studiu:
    
Probíhá podle § 27 a 28 vyhlášky č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská
zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského
zákona, v platném znění.

Obsah studia:
    
Vzdělávací programy jsou implementovanými metodami, organizačními formami výuky i odbornou praxí koncipovány jako model strukturovaného studia uspořádaného do série organicky navazujícího učiva. Vzdělávací obsahy vycházejí z konkrétních požadavků na vzdělávání policistů i mimorezortních osob stanovených právními předpisy ČR, služebním zákonem a interními akty řízení.

Ukončování studia:
    
Studium je ukončeno absolutoriem podle vyhlášky č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy
a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení
školského zákona, v platném znění. Absolventi získávají vyšší odborné vzdělání.

Certifikace:    Vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy.

Označení absolventa:    Diplomovaný specialista („DiS.“).

 

 

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze