Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Témata absolventských prací

Témata absolventských prací pro školní rok 2017/2018

 

č.

Téma

Předmětové oddělení

Vedoucí práce/

oponent

Počet míst

 1.

Globální problémy světa ze zaměřením na …..(volba autora)

OV

Mgr. Kejhová

1

2.

Problematika pravicového extrémismu

OV

Mgr. Holý

1

3.

Prevence kriminality dětí a mládeže

OV

Mgr. Černík

2

4.

Korupční rizika v činnostech Policie České republiky

OV

Mgr. Burian

2

5.

Zvláštnosti výslechu

OOP

pplk. PhDr. Čejková

2

6.

Viktomologie a …..(volba autora)

OOP

pplk. PhDr. Čejková

2

7.

Řešení konfliktních situací pomocí analýzy transakcí – využití v policejní praxi

OOP

Ing. Vacková

2

8.

Posttraumatická intervenční péče v Policii České republiky

OOP

Mgr. Stejskal

2

9.

Identifikace domácího násilí v činnostech Policie České republiky

OOP

Ing. Hlušička

2

10.

Globální problémy světa se zaměřením na ……(volba autora)

OOP

Ing. Hlušička

2

11.

Co nás může naučit Sokrates: sokratovské inspirace pro současnou společnost

OOP

Mgr. et. Bc. Sůva,

Ph. D.

2

12.

Přednosti a nedostatky vědy

OOP

Mgr. et. Bc. Sůva,

Ph. D.

2

13.

Propaganda

OOP

Mgr. et. Bc. Sůva,

Ph. D.

2

14.

Kybernetická kriminalita

OOP

kpt. RNDr. Jirovec

2

15.

Softwarové pirátství

OOP

kpt. RNDr. Jirovec

2

16.

 

Problematika sociálních sítí

OOP

kpt. Ing. Bc. Lukačovič

2

17.

 

Internet – závislost na počítačových hrách

OOP

kpt. Ing. Bc. Lukačovič

2

18.

 

Kybernetická šikana

OOP

pplk. Ing. Herzogová

2

19.

Databázové systémy – využití v práci policejního orgánu

OOP

pplk. Ing. Herzogová

2

20.

Důvěryhodnost informací na internetu

OOP

pplk. Ing. Bc. Švejda

2

21.

Způsob ohrožení informačních a komunikačních technologií

OOP

pplk. Ing. Bc. Švejda

2

22.

Vzdělávání příslušníků Policie České republiky - motivační oblast

OZV

pplk. Mgr. Malušek, Ph. D.

2

23.

Celoživotní vzdělávání příslušníků Policie České republiky

OZV

pplk. Mgr. Malušek, Ph. D.

2

24.

Vzdělávání a rozvoj manažerů Policie České republiky

OZV

pplk. Mgr. Malušek, Ph. D.

2

25.

Technint

OPČ

pplk. Mgr. Skalský

2

26.

Humint

OPČ

pplk. Mgr. Skalský

2

27.

Omezení osobní svobody podle zákona o Policii České republiky

OPČ

pplk. Mgr. Černý

2

28.

Způsoby a specifikace pozměněných a padělaných dokladů občanů Evropské unie

OPČ

pplk. Mgr. Černý

2

29.

Postup policejního orgánu před zahájením trestního stíhání

OPČ

pplk. Mgr. Červenka

2

30.

Trestní odpovědnost mladistvých

OPČ

pplk. Mgr. Červenka

2

31.

Prvotní úkony na místě činu

OPČ

pplk. Mgr. Kremlička

2

32.

Dokumentace místa činu

OPČ

pplk. Mgr. Kremlička

2

33.

Mezinárodní dohody v silniční dopravě

OPČ

kpt. Ing. Benda, MBA

2

34.

Přestupky v silniční dopravě

OPČ

kpt. Ing. Benda, MBA

2

35.

Elektronické systémy moderních vozidel

OPČ

kpt. Bc. Sychra

2

36.

 

Alternativní pohony silničních vozidel

OPČ

kpt. Bc. Sychra

2

37.

 

Trestné činy v silniční dopravě řešené ve zkráceném přípravném řízení

OPČ

kpt. Mgr. Křenek

2

38.

 

Charakteristika obecných znaků trestného činu

OPČ

kpt. Mgr. Křenek

2

39.

 

Specifika trestného činu Nebezpečné pronásledování dle § 354 trestního zákoníku

OPČ

plk. JUDr. Chalušová

2

40.

 

Prověřování trestného činu Zanedbání povinné výživy

OPČ

plk. JUDr. Chalušová

2

41.

 

Komparace provařování trestného činu Podvod a Úvěrový podvod

OPČ

kpt. Mgr. Neubauerová

2

42.

 

Postup policejního orgánu při prověřování trestného činu padělání a pozměňování peněz

OPČ

kpt. Mgr. Neubauerová

2

43.

 

Zkrácené přípravné řízení

OPČ

pplk. Mgr. et Mgr.  Kunová

2

44.

 

Specifika trestního řízení ve věcech mládeže

OPČ

pplk. Mgr. et Mgr.  Kunová

2

45.

 

Komparace rekodifikovaného přestupkového práva a úpravy platné do 30. května 2017 s důrazem na postavení a činnost orgánu policie

OPČ

pplk. Mgr. Bc. Marcín

1

46.

Úprava manželského majetkového práva zákonem č. 89/2012 Sb.

 

pplk. Mgr. Bc. Marcín

1

47.

Využití podpůrných operativně pátracích prostředků v policejní praxi

OSV

plk. Mgr. Zídka

2

48.

Využití operativně pátracích prostředků v trestním řízení

OSV

plk. Mgr. Zídka

2

49.

Aspekty vybraných úkonů kriminalistické praktické činnosti

OSV

plk. Mgr. Zídka

2

50.

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu a jeho využití v trestním řízení 

OSV

plk. Mgr. Zídka

2

51.

Policie České republiky jako složka Integrovaného záchranného systému

OSV

Mgr. Bc. F. Moravec

2

52.

Význam ochrany utajovaných informací v Policii České republiky

OSV

Mgr. Bc. F. Moravec

2

53.

Druhy zajištění ochrany utajovaných informací – využití ochrany utajovaných informací na SKPV

OSV

Ing. Růžičková

2

54.

Historie a vývoj služebních zbraní v rámci Policie České republiky

OVVP

pplk. Mgr. Lisý

2

55.

Srovnání výcviku policejních složek

OVVP

pplk. Mgr. Lisý

2

56.

Zbraň jako stresor při práci policisty

OVVP

pplk. Mgr. Lisý

2

57.

Historie bojových sportů a jejich vliv na tréninkovou přípravu policisty

OVVP

kpt. Mgr. Bosáková

2

58.

Význam souvislé tréninkové přípravy pro osobní rozvoj policisty 

OVVP

kpt. Mgr. Bosáková

2

59.

Rozvoj posturálního svalstva a jeho vliv na správné držení těla při jednostranné zátěži příslušníků Policie České republiky

OVVP

kpt. Mgr. Hoskovská

2

60.

Fyzická kondice a její rozvoj u jednotlivých složek Policie České republiky

OVVP

pplk. Mgr. L. Moravec

2

61.

Úroveň fyzické zdatnosti uchazečů o práci u Policie České republiky

OVVP

pplk. Mgr. L. Moravec

2

62.

Rozvoj fyzické kondice u délesloužících policistů

OVVP

kpt. Mgr. Hoskovská

2

 

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze