Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Témata absolventských prací pro školní rok 2018/2019

Témata absolventských prací pro školní rok 2018/2019

 

 

č.

Téma

Předmětové oddělení

Vedoucí práce/

oponent

Počet míst

 1.

Problematika sociálních sítí

OOP

pplk. Ing. Bc. Švejda

1

2.

Odhalování kybernetické šikany

OOP

Ing. Herzogová

1

3.

Kybernetická trestná činnost

OOP

Ing. Herzogová

1

4.

Závislost na počítačových hrách

OOP

plk. Ing. Bc. Lukačovič

1

5.

Ochrana autorských práv v kyberprostoru

OOP

plk. Ing. Bc. Lukačovič

1

6.

Využitelnost virtuálních úložišť

OOP

pplk. Ing. Bc. Švejda

1

7.

Důvěryhodnost informací na Internetu

OOP

plk. Ing. Bc. Lukačovič

1

8.

Propaganda

OOP

Mgr. et Bc. Sůva, Ph.D.

1

9.

Religiozita společnosti České republiky

OOP

Mgr. et Bc. Sůva, Ph.D.

1

10.

Kontroverzní téma naší společnosti: genderový aktivismus

OOP

Mgr. et Bc. Sůva, Ph.D.

1

11.

Viktimologie

OOP

pplk. PhDr. Čejková

1

12.

Krizová intervence Policie České republiky

OOP

pplk. PhDr. Čejková

1

13.

Globální problémy současného světa se zaměřením na .. (po dohodě s vedoucím práce)

OOP

Ing. Hlušička

1

14.

Činnost Policie České republiky při domácím násilí se zaměřením na vykázání

OOP

Ing. Hlušička

1

15.

Davové chování

OOP

Mgr. Stejskal

1

16.

 

Sociálně patologické jevy (extrémismus, rasismus v České republice)

OOP

Mgr. Stejskal

1

17.

 

Kybernetická kriminalita

OOP

pplk. Ing. Bc. Švejda

1

18.

 

Viktimologie

OOP

Mgr. Stejskal

1

19.

Výslech jako kriminalistická metoda

OPK

pplk. Mgr. Kremlička

1

20.

Kriminalistická stopa v trestním řízení

OPK

pplk. Mgr. Kremlička

1

21.

Omezení osobní svobody podle zákona o Policii České republiky

OPK

pplk. Mgr. Černý

1

22.

Činnost policie na úseku ochrany státních hranic

OPK

pplk. Mgr. Černý

1

23.

Charakteristika obecných zákonů trestného činu

OPK

kpt. Mgr. Neubauerová

1

24.

Trestné činy proti měně a platebním prostředkům

OPK

kpt. Mgr. Neubauerová

1

25.

Odchylky v trestním řízení ve věcech mladistvých

OPK

kpt. Mgr. et Mgr. Kunová

1

26.

Právní prostředky vedoucí k ošetření potřeb dětských obětí v trestním řízení

OPK

kpt. Mgr. et Mgr. Kunová

1

27.

„Nebezpečné pronásledování“ z pohledu české a zahraniční právní úpravy a policejní praxe

OPK

plk. JUDr. Chalušová

1

28.

Specifika prověřování trestného činu zanedbání povinné výživy

OPK

plk. JUDr. Chalušová

1

29.

Postup policejního orgánu před zahájením trestního stíhání

OPK

pplk. Mgr. Červenka

1

30.

Trestní odpovědnost mladistvých

OPK

pplk. Mgr. Červenka

1

31.

Nájemní smlouva podle nového občanského zákoníku

OPK

pplk. Mgr. Bc. Marcín

1

32.

Rozvod manželství a jeho dopady na rodinu, ve kterém jsou nezletilé děti

OPK

pplk. Mgr. Bc. Marcín

1

33.

Odpovědnost fyzické a právnické osoby za přestupek dle zákona č. 250/2016 Sb.

OPK

kpt. Mgr. Ing. Baštová

1

34.

Odhalování trestné činnosti na úseku porušování autorského práva

OPK

kpt. Mgr. Ing. Baštová

1

35.

Fyzická bezpečnost jako část ochrany utajovaných informací a podmínky realizace projektu fyzické bezpečnosti

OPSVČ

kpt. Mgr. Křenek

1

36.

 

Policie České republiky jako orgán souvislosti se zákonem o zbraních a střelivu

OPSVČ

kpt. Mgr. Křenek

1

37.

 

GDPR – nová práva občanům

OPSVČ

Mgr. Cikánová

1

38.

 

Výkon státní správy v oblasti OUI

OPSVČ

Mgr. Cikánová

1

39.

 

OUI – práva a povinnosti fyzických osob

OPSVČ

Mgr. Cikánová

1

40.

 

Využití operativně pátracích prostředků v trestním řízení

OPSVČ

plk. Mgr. Zídka

1

41.

 

Využití podpůrných operativně pátracích prostředků v policejní praxi

OPSVČ

plk. Mgr. Zídka

1

42.

 

Činnost obecní policie

OPSVČ

plk. Mgr. Zídka

1

43.

 

Mezinárodní dohody v silniční dopravě

OPSVČ

kpt. Ing. Benda, MBA

1

44.

 

Přestupky v silniční dopravě

OPSVČ

kpt. Ing. Benda, MBA

1

45.

 

Alternativní pohony motorových vozidel

OPSVČ

kpt. Bc. Sychra

1

46.

Elektronické systémy moderních vozidel

OPSVČ

kpt. Bc. Sychra

1

47.

Technické prostředky používané Policií ČR při dohledu na BESIP

OPSVČ

kpt. Bc. Sychra

1

48.

Historie bojových sportů a jejich vliv na tréninkovou přípravu policistů

OPSVČ

pplk. Mgr. Bosáková

1

49.

Zbraň jako stresor při práci policisty

OPSVČ

pplk. Mgr. Lisý

1

50.

Historie a vývoj služebních zbraní v rámci Policie České republiky

OPSVČ

pplk. Mgr. Lisý

1

51.

Vzdělávání příslušníků Policie ČR - motivační oblast

OZV

pplk. Mgr. Malušek, Ph.D.

1

52.

Vzdělávání a rozvoj manažerů Policie České republiky

OZV

pplk. Mgr. Malušek, Ph.D.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze