TERMÍNY SOUSTŘEDĚNÍ PRO 2. ROČNÍK

 

  ZIMNÍ OBDOBÍ:
termíny soustředění        2 A + 2 B
1. soustředění 14. 09. - 18. 09. 2020
2. soustředění 12. 10. - 16. 10. 2020
3. soustředění 09. 11. - 13. 11. 2020
4. soustředění 07. 12. - 11. 12. 2020
zkouškové období leden 2021
  ZIMNÍ OBDOBÍ:
termíny soustředění            2 C
1. soustředění 14. 09. - 18. 09. 2020
2. soustředění 12. 10. - 16. 10. 2020
3. soustředění 09. 11. - 13. 11. 2020
4. soustředění 07. 12. - 11. 12. 2020
zkouškové období: leden 2021

 

LETNÍ OBDOBÍ 2A, 2B, 2C:

  1. soustředění: 15. - 19. února 2021
  2. soustředění: 15. - 19. března 2021
  3. soustředění: 19. - 23. dubna 2021
  4. soustředění: 10. - 14. května 2021

      Červen 2021: letní zkouškové období

 

 

  PŘEHLED MODULŮ PRO 2. ROČNÍK VP: 68-42-N/03 PŘÍPRAVNÉ TRESTNÍ ŘÍZENÍ (kombinová forma studia)

modul

zkratka modulu

rozsah hod.

ECTS

zakončení

druh

období

Cizí jazyk

CJA, CJN, CJR

48

4+5

KZ+ZK

povinný

zimní+letní

Trestní právo

TPR

38

5+5

KZ+ZK

povinný

zimní+letní

Policejní právo

PPR

26

5+1

ZK+Z

povinný

zimní+letní

Vybrané části právních odvětví

VČP

24

4+4

KZ+ZK

povinný

zimní+letní

Kriminalistika

KRI

24

4+3

KZ+ZK

povinný

zimní+letní

Operativně pátrací činnost

OPČ

22

2+2

KZ+KZ

povinný

zimní+letní

Odhalování a dokumentace trestné činnosti

OTČ

28

2+1

KZ+KZ

povinný

zimní+letní

Vybrané kapitoly společenských věd

VKV

24

2+4

Z+ZK

povinný

zimní+letní

Management

MAN

30

2+4

Z+ZK

povinný

zimní+letní

Odborná praxe

OPR

150

1

Z

povinný

letní

Konverzace v cizím jazyce

KCJ

32

2+2

Z+Z

volitelný

zimní+letní

 

  PŘEHLED MODULŮ PRO 2. ROČNÍK VP: 68-42-N/04 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST (kombinová forma studia)

modul

zkratka modulu

rozsah 

ECTS 

zakončení

druh

období

Cizí jazyk

CJA,CJN,CJR

0/48

4+5

KZ+ZK

povinný

zimní+letní

Trestní právo

TPR

26/4

4+5

KZ+ZK

povinný

zimní+letní

Pracovní právo, služební poměr přísl. BS

PSP

8/0

2

Z

povinný

letní

Vybrané kapitoly správního práva

KSP

24/4

4+4

ZK+KZ

povinný

zimní+letní

Občanské právo  hmotné

OPH

10/2

4

ZK

povinný

zimní

Kriminalistika

KRI

20/4

4+2

KZ+ZK

povinný

zimní+letní

Management

MAN

30/0

1+4

Z+ZK

povinný

zimní+letní

Organizace ochrany utajovaných údajů a práce s informacemi

OOU

0/6

4

KZ

povinný

zimní

Mezinárodní silniční přeprava a dohled na její bezpečnost

MSP

12/4

1+1

Z+Z

povinný

zimní+letní

Psychologie I

PSY

18/4

1+3

Z+ZK

povinný

zimní+letní

Informatika

IVT

12/12

3+2

KZ+Z

povinný

zimní+letní

Odborná praxe

OPR

0/150

2

Z

povinný

letní

Konverzace v cizím jazyce

KCJ

0/32

2+2

Z+Z

volitelný

zimní+letní