TERMÍNY SOUSTŘEDĚNÍ PRO 3. ROČNÍK

BPČ, DBČ, PTŘ: 7. - 11. 9. 2020, 5. - 9. 10. 2020, 2. - 6. 11. 2020, 30. 11. - 4. 12. 2020, leden 2021: zkouškové období

 

LETNÍ OBDOBÍ 3B, 3C, 3D:

  1. soustředění: 1. - 5. února 2021
  2. soustředění: 22. - 26. února 2021
  3. soustředění: 22. - 26. března 2021
  4. soustředění: 26. - 30. dubna 2021

      Květen 2021: letní zkouškové období

     Červen 2021: absolutorium

 

   PŘEHLED MODULŮ PRO 3. ROČNÍK VP: 68-42-N/03 PŘÍRAVNÉ TRESTNÍ ŘÍZENÍ (kombinová forma studia) 

modul

zkratka modulu

rozsah hod.

ECTS

zakončení

druh

období

Cizí jazyk

CJA, CJN, CJR

48

4+5

KZ+ZK

povinný

zimní+letní

Trestní právo

TPR

40

5+5

KZ+ZK

povinný

zimní+letní

Vybrané části právních odvětví

VČP

20

4+3

KZ+Z

povinný

zimní+letní

Kriminalistika

KRI

28

5+5

KZ+KZ

povinný

zimní+letní

Operativně pátrací činnost

OPČ

16

2+3

KZ+ZK

povinný

zimní+letní

Vybrané kapitoly společenských věd

VKV

16

4+3

KZ+Z

povinný

zimní+letní

Krizové řízení

KRŘ

16

2+2

Z+KZ

povinný

zimní+letní

Práce s informacemi

PIN

12

2+2

Z+KZ

povinný

zimní+letní

Seminář k absolventské práci

SEM

6

1+1

Z+Z

povinný

zimní+letní

Soudnictví ve věcech mládeže

SVM

8

1

Z

povinně volitelný

zimní

Právo obchodních korporací

POK

8

1

Z

povinně volitelný

zimní

Činnost obecní policie

ČOP

8

1

Z

povinně volitelný

letní

Činnost soukromě bezpečnostních služeb

SBS

8

1

Z

povinně volitelný

letní

Konverzace v cizím jazyce

KCJ

32

2+2

Z+Z

volitelný

zimní+letní

 

 PŘEHLED MODULŮ PRO 3. ROČNÍK VP: 68-42-N/04 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST (kombinová forma studia) 

modul

zkratka modulu       

rozsah    

ECTS   

zakončení    

druh                         

období

Cizí jazyk

AJ,NJ,RJ,FJ

0/76

4+4

KZ+KZ

povinný

zimní+letní

Trestní právo

TPR

2/20

5+5

KZ+ZK

povinný

zimní+letní

Správní právo

SPR

16/12

5+4

ZK+KZ

povinný

zimní+letní

Kriminologie-vybraná témata

KPK

14/0

2

Z

povinný

zimní

Kriminalistika

KRI

6/6

4

ZK

povinný

zimní

Integrovaný záchranný systém

IZS

18/12

3+4

Z+ZK

povinný

zimní+letní

Psychologie II.

PSY II.

12/0

2+2

Z+Z

povinný

zimní+letní

Oborová informatika

OIV

6/14

3+4

Z+KZ

povinný

zimní+letní

Seminář k absolventské práci

SEM

2/4

2+2

Z+Z

povinný

zimní+letní

Kontrolní činnost a vyřizování stížností

KOČ

8/8

5

KZ

povinně volitelný

letní

Užívání technických prostředků při dohledu na BESIP

UTP

8/8

5

KZ

povinně volitelný

letní

Interní akty řízení pro SPP

IAP

8/8

5

KZ

povinně volitelný

letní

Evropské právo a evropská policejní spolupráce

EPS

16/0

5

KZ

povinně volitelný

letní

Konverzace v cizím jazyce

KCJ

0/32

2+2

Z+Z

volitelný

zimní+letní

Taktika vybraných policejních činností

TPČ

12/0

2

Z

volitelný

letní

Transakční analýza II.

TA II.

0/24

2

Z

volitelný

zimní

Spisová služba v IS PČR

SSL

2/8

2

Z

volitelný

zimní

Elektronické zpracování spisů

EZS

12/0

2

Z

volitelný

zimní