TERMÍNY SOUSTŘEDĚNÍ PRO 1. ROČNÍK: ZIMNÍ OBDOBÍ

VP: 68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost, 68-42-N/03 Přípravné trestní řízení:

  1. soustředění: 3. - 4. září 2020
  2. soustředění: 24. - 25. září 2020
  3. soustředění: 22. - 23. října 2020
  4. soustředění: 19. - 20. listopadu 2020
  5. soustředění: 17. - 18. prosince 2020

      Leden 2021: zimní zkouškové období

 

LETNÍ OBDOBÍ

  1. soustředění: 11. - 12. února 2021
  2. soustředění: 11. - 12. března 2021
  3. soustředění: 8. - 9. dubna 2021
  4. soustředění: 6. - 7. května 2021
  5. soustředění: 27. - 28. května 2021

      Červen 2021: letní zkouškové období

 

  PŘEHLED MODULŮ PRO 1. ROČNÍK VP: 68-42-N/03 PŘÍPRAVNÉ TRESTNÍ ŘÍZENÍ (dálková forma studia)

modul

zkratka modulu

rozsah hod.

ECTS

zakončení

druh

období

Cizí jazyk

CJA, CJN, CJR

0/28

4+5

KZ+ZK

povinný

zimní+letní

Trestní právo

TPR

26/4

5+5

KZ+ZK

povinný

zimní+letní

Policejní právo

PPR

6/2

1

Z

povinný

letní

Vybrané části právních odvětví

VČP

16/4

4+3

Z+KZ

povinný

zimní+letní

Kriminalistika

KRI

16/4

5+4

KZ+ZK

povinný

zimní+letní

Operativně pátrací činnost

OPČ

14/4

4

ZK

povinný

letní

Filozofie

FIL

4/0

3

Z

povinný

zimní

Vybrané kapitoly společenských věd

VKV

8/4

4+4

Z+ZK

povinný

zimní+letní

Informatika

IVT

9/9

5+3

KZ+KZ

povinný

zimní+letní

Odborná praxe

OPR

0/150

1

Z

povinný

letní

Transakční analýza I.

TAI

0/24

2

Z

volitelný

zimní

Konverzace v cizím jazyce

KCJ

0/16

2+2

Z+Z

volitelný

zimní+letní

 

PŘEHLED MODULŮ PRO 1. ROČNÍK VP: 68-42-N/04 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST (dálková forma studia)

modul

zkratka modulu       

rozsah    

 

ECTS      

zakončení    

druh         

období           

Cizí jazyk

CJA,CJN,CJR

0/28

5+5

KZ+ZK

povinný

zimní+letní

Trestní právo

TPR

26/4

5+5

KZ+ZK

povinný

zimní+letní

Vybrané kapitoly správního práva

KSP

14/4

5+5

ZK+Z

povinný

zimní+letní

Občanské právo hmotné

OPH

8/4

5+4

KZ+KZ

povinný

zimní+letní

Kriminalistika

KRI

10/4

3+3

KZ+ZK

povinný

zimní+letní

Organizace ochrany utajovaných údajů a práce s informacemi

OOU

3/1

1

Z

povinný

letní

Sociologie

SOC

12/0

3+2

KZ+KZ

povinný

zimní+letní

Filozofie

FIL

4/0

1

Z

povinný

letní

Informatika

IVT

8/8

4+2

KZ+Z

povinný

zimní+letní

Odborná praxe

OPR

0/150

2

Z

povinný

letní

Konverzace v cizím jazyce

KCJ

0/16

2+2

Z+Z

volitelný

zimní+letní

Transakční analýza I.

TAI

0/24

2

Z

volitelný

zimní