Praha 8. července 2020

ABSOLUTORIUM VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Absolutorium vyššího odborného studia ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Praze proběhlo v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) o platném znění a vyhláškou č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona ve dnech 29. června 2020 až 1. července 2020. Absolutorium konali studenti vdělávacích programů 68-42-N/03 Přípravné trestní řízení a 68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost, kteří ve školním roce 2019/20 úspěšně dokončili studium třetího ročníku a v řádném termínu odevzdali vyhotovenou absolventskou práci. 

Z celkového počtu 36 studentů, byli všichni úspěšní, kdy 17 studentů vykonalo absolventskou zkoušku s hodnocením "prospěl/a s vyznamenáním". Slavnostní vyřazení studentů a předání vysvědčení s diplomy proběhlo dne 2. července 2020 ve vzdělávacím centru školy.