Navrhovaná témata absolventských prací

                                                                    pro školní rok 2020/2021

 

 

č.

Téma

Předmětové oddělení

Vedoucí práce/

oponent

Počet míst

 1.

Jak jsou popsána některá vybraná odborná témata v učebnici EfLE a jak funguje česká realita Policie České republiky

ÚDPV/AJ

PhDr. Jan Dvořák

 

1

2.

Slovní zásoba v úryvcích anglicky psaných detektivek

ÚDPV/AJ

Mgr. Marcela Macurová

ZADÁNO

0

3.

Pobytová problematika občanů ze zemí bývalého Sovětského svazu zaměřená na zaměstnávání a podnikání v České republice 

ÚDPAV/NJ

Mgr et. Bc. Hana Keymanesh

1

4.

Některé aspekty kriminální činnosti rusky hovořících občanů žijících v České republice

ÚDPV/NJ

PaedDr. Jarmila Havláková

1

5.

Význam znalosti jazyků sousedních zemí pro výkon práce policisty

ÚDPV/NJ

Mgr. Alena Collerová

1

6.

Potřeby možnosti jazykového vzdělávání policistů s ohledem na jejich služební zařazení

ÚDPV/NJ

Mgr. Alena Collerová

1

7.

Odborná lexika německého jazyka zaměřená na konkrétní pracovní zařazení policisty

ÚDPV/NJ

Mgr. Alena Collerová

1

8.

Rozbor německých kriminálních knih, filmů nebo seriálů z pohledu českého policisty

ÚDPV/NJ

Mgr. Alena Collerová

ZADÁNO

0

9.

Význam znalosti cizího jazyka v rámci přeshraniční spolupráce

ÚDPV/NJ

Mgr. Veronika Korbelová

1

10.

Výhody znalosti cizího jazyka na základě vlastní policejní praxe

ÚDPV/NJ

Mgr. Veronika Korbelová

1

11.

Sokratovské inspirace pro současnost

ÚDPV

Mgr. et Bc. Jiří Sůva, Ph.D.

1

12.

Pozitiva a negativa společného jmění manželů ve světle úpravy občanského zákoníku

ZŘV

plk. Mgr. Radek Marcín

1

13.

Kybernetická kriminalita

OOP

plk. Ing. Petr Lukačovič

 ZADÁNO

0

14.

Kybernetická šikana

OOP

Ing. Magdalena Herzogová

 ZADÁNO

0

15.

Internet – závislost na počítačových hrách

OOP

plk. Ing. Petr Lukačovič

 - ZADÁNO

0

16.

 

Databáze a jejich využití ve společnosti

OOP

Ing. Magdalena Herzogová

1

17.

 

Problematika sociálních sítí

OOP

kpt. Ing. Pavlína Weiglová

ZADÁNO

0

18.

 

Extrémismus a sociální sítě

OOP

kpt. Ing. Pavlína Weiglová

ZADÁNO

0

19.

Důvěryhodnost informací na Internetu

OOP

Ing. Lenka Mlejnková

 ZADÁNO

0

20.

Využití informačních technologií ve vzdělávání

OOP

Ing. Lenka Mlejnková

1

21.

Kybernetická kriminalita zaměřená na seniory

OOP

pplk. Mgr. Karel Bůžek

1

22.

Ochrana proti kybernetickým útokům v rámci veřejných institucí

OOP

pplk. Mgr. Karel Bůžek

ZADÁNO

0

23.

Redukce administrativy u bezpečnostních složek státu a státní správy

OOP

Ing. Eva Hamšíková

1

24.

Možnosti využití informačních technologií

OOP

Ing. Eva Hamšíková

1

25.

Psychologie výslechu

OOP

pplk. PhDr. Alena Čejková

1

26.

Boj proti domácímu násilí

OOP

pplk. PhDr. Alena Čejková

ZADÁNO

0

27.

Boj proti extrémismu

OOP

Mgr. Jan Stejskal

ZADÁNO

0

28.

Sociálně patologický jev

OOP

Mgr. Jan Stejskal

ZADÁNO

0

29.

Vzdělávání příslušníků Policie České republiky - motivační oblast

OZV

pplk. Mgr. Miroslav Malušek, Ph.D.

1

30.

Vzdělávání a rozvoj manažerů Policie České republiky

OZV

pplk. Mgr. Miroslav Malušek, Ph.D.

1

31.

Omezení osobní svobody ze zákona o Policii České republiky

OPK

pplk. Mgr. Josef Černý - ZADÁNO

0

32.

Činnost Policie České republiky na úseku ochrany státních hranic

OPK

pplk. Mgr. Josef Černý

1

33.

Použití donucovacích prostředků v bezpečnostní praxi

OPK

pplk. Mgr et. Mgr. Michaela Eichlerová

1

34.

Operativně pátrací prostředky v policejní praxi s možností využití moderních polohových systémů

OPK

pplk. Mgr. et Mgr. Michaela Eichlerová - ZADÁNO

0

35.

Hranice mezi trestným činem pytláctví dle § 304 trestního zákoníku a přestupkem dle příslušných právních norem

OPK

pplk. Mgr. Jiří Křenek

1

36.

 

Charakteristika obecných znaků trestných činů

OPK

pplk. Mgr. Jiří Křenek

1

37.

 

Kriminalistická expertíza v oblasti balistiky

OPK

pplk. Mgr. Jan Soukup

ZADÁNO

0

38.

 

Vývoj cylindrických vložek a jejich ochrana proti překonání

OPK

pplk. Mgr. Jan Soukup

ZADÁNO

0

39.

 

Siamská dvojčata a právo

OPK

pplk. JUDr. Vít Klapal

1

40.

 

Pokračující, trvající a hromadný přestupek

OPK

pplk. JUDr. Vít Klapal

1

41.

 

Trestní odpovědnost mladistvých

OPK

pplk. Mgr. Pavel Červenka - ZADÁNO

0

42.

 

Postup policejního orgánu před zahájením trestního stíhání

OPK

pplk. Mgr. Pavel Červenka - ZADÁNO

0

43.

 

Ohledání místa trestného činu a specifika ohledání mrtvoly

OPK

kpt. Mgr. Josef Dobsa - ZADÁNO

0

44.

 

Kriminalistické aspekty vyšetřování násilných trestných činů

OPK

kpt. Mgr. Josef Dobsa - ZADÁNO

0

45.

 

Kyberkriminalita v souvislosti s trestnými činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti

OPK

kpt. Mgr. Věra Kopecká

1

46.

Oběti trestných činů a zvlášť zranitelná oběť

OPK

kpt. Mgr. Věra Kopecká - ZADÁNO

0

47.

Specifika trestného činu nebezpečné pronásledování dle § 354 trestního zákoníku

OPK

plk. JUDr. Dana Chalušová ZADÁNO

0

48.

Prověřování trestného činu zanedbání povinné výživy

OPK

plk. JUDr. Dana Chalušová - ZADÁNO

0

49.

Psychická odolnost policisty

OPČSV

PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D.

1

50.

Klasifikace psychické zátěže při výkonu policejních činností

OPČSV

PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D.

1

51.

Historie bojových sportů a jejich vliv na tréninkovou přípravu

OPČSV

pplk. Mgr. Kristína Bosáková

1

52.

Rozvoj kondiční přípravy policistů po skončení ZOP

OPČSV

pplk. Mgr. Kristína Bosáková

1

53.

 

Statistika využití donucovacích prostředků u pořádkové Policie České republiky

OPČSV

kpt. Mgr. Aneta Markušová

1

54.

Význam a propojení psychické a fyzické připravenosti policisty k použití sebeobrany

OPČSV

kpt. Mgr. Aneta Markušová

1

55.

Palné zbraně Policie České republiky

OPČSV

kpt. Mgr. Lucián Baltaretu

ZADÁNO

0

 

56.

Důležité faktory při střelbě z palných zbraní

OPČSV

kpt. Mgr. Lucián Baltaretu

ZADÁNO

0

57.

Druhy ochrany utajovaných informací v resortu Ministerstva vnitra České republiky

OPČSV

Mgr. Bc. Hana Cikánová

ZADÁNO

0

58.

Právní úprava ochrany utajovaných informací v resortu Ministerstva vnitra České republiky

OPČSV

Mgr. Bc. Hana Cikánová

1

59.

Kariérní růst absolventů vyššího odborného studia VPŠ a SPŠ Ministerstva vnitra v Praze

OPČSV

kpt. Mgr. Jan Bělohlávek

1

60.

Testování tělesné zdatnosti policistů České republiky

OPČSV

kpt. Mgr. Jan Bělohlávek

1

61.

Testování tělesné zdatnosti policistů České republiky ZOP

OPČSV

kpt. Mgr. Jan Bělohlávek

1

62.

Porovnání tělesné zdatnosti policistů České republiky a žáků SPŠ Ministerstva vnitra Praha ve vybraných přijímacích testech k Policii České republiky

OPČSV

kpt. Mgr. Jan Bělohlávek

1

63.

Autonomní řízení vozidel

OPČSV

kpt. Ing. Michal Sychra

1

64.

Nové syntetické drogy

OPŠSV

kpt. Ing. Michal Sychra

ZADÁNO

0

65.

Přestupky v silniční dopravě

OPČSV

pplk. Ing. Tomáš Benda, MBA - ZADÁNO

0

66.

Mezinárodní dohody v silniční dopravě

OPČSV

pplk. Ing. Tomáš Benda, MBA

1

67.

Zpracování osobních údajů Policií České republiky

OPČSV

plk. Ing. Marcela Kačorová

1

68.

Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

OPČSV

plk. Ing. Marcela Kačorová

ZADÁNO

0

69.

Další vzdělávání příslušníků Policie České republiky z pohledu CŽV

OVVP

Mgr. Martina Stejskalová

1