Návrh témat absolventských prací pro školní rok 2021/2022

                                                   

č.

Téma

Předmětové oddělení

Vedoucí práce/

 

Počet míst

 1.

Testování tělesné zdatnosti policistů ZOP

OPČSV

kpt. Mgr. Jan Bělohlávek

1

2.

Testování a komparace tělesné zdatnosti policistů ZOP a žáků 4. ročníku SPŠ MV v Praze

OPČSV

kpt. Mgr. Jan Bělohlávek

1

3.

Nejčastěji používané techniky v donucovacích prostředcích u Policie ČR

OPČSV

Mgr. Jan Venzara

1

4.

Historie bojových sportů a jejich vliv na tréninkovou přípravu

OPČSV

pplk. Mgr. Kristina Bosáková

1

5.

Význam a propojení psychické a fyzické připravenosti policisty k použití sebeobrany

OPČSV

kpt. Mgr. Aneta Markušová

1

6.

Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

OPČSV

plk. Ing. Marcela Kačorová

1

7.

Ochrana utajovaných informací v resortu Ministerstva vnitra ČR

OPČSV

Mgr. Bc. Hana Cikánová

1

8.

Taktická střelba ozbrojených složek ČR

OPČSV

kpt. Mgr. Bc. Lucián Baltaretu

1

9.

Mezinárodní dohody v silniční dopravě

OPČSV

pplk. Ing. Tomáš Benda, MBA

1

10.

Přestupky v silniční dopravě

OPČSV

pplk. Ing. Tomáš Benda, MBA

1

11.

Vzdělávání příslušníků Policie České republiky - motivační oblast

OZV

pplk. Mgr. Miroslav Malušek, Ph.D.

1

12.

Vzdělávání a rozvoj manažerů Policie České republiky

OZV

pplk. Mgr. Miroslav Malušek, Ph.D.

1

13.

Význam znalosti cizího jazyka v rámci přeshraniční spolupráce

CJDV

Mgr. Veronika Korbelová

1

14.

Výhody znalosti cizího jazyka na základě vlastní policejní praxe

CJDV

Mgr. Veronika Korbelová

1

15.

Integrace občanů Ruské federace a jejich následná kriminalita na území České republiky

CJDV

PaedDr. Jarmila Havláková

1

16.

Cizinci z bývalých zemí Sovětského svazu a jejich podíl na celkové kriminalitě v České republice

CJDV

PaedDr. Jarmila Havláková

1

17.

Význam a uplatnění ruštiny v policejní praxi

CJDV

PaedDr. Jarmila Havláková

1

18.

Specifika trestného činu nebezpečné pronásledování

OPK

plk. JUDr. Dana Chalušová

1

19.

Moderní technické prostředky využitelné v policejní praxi a jejich právní úprava

OPK

pplk. Mgr. Josef Černý

1

20.

Podpůrné operativně pátrací prostředky a jejich využití v praxi

OPK

pplk. Mgr. et Mgr. Michaela Eichlerová

1

21.

Hranice mezi trestným činem pytláctví dle § 304 trestního zákoníku a přestupkem dle příslušných právních norem

OPK

pplk. Mgr. Jiří Křenek

1

22.

Kriminalistická odorologie

OPK

pplk. Mgr. Jan Soukup

1

23.

Přestupky proti majetku

OPK

pplk. JUDr. Vít Klapal

1

24.

Přestupky podnikajících fyzických a právnických osob

OPK

pplk. JUDr. Vít Klapal

1

25.

Trestní odpovědnost mladistvých

OPK

pplk. Mgr. Pavel Červenka

1

26.

Kriminalistické metody identifikace osob

OPK

kpt. Mgr. Josef Dobsa

1

27.

Práva a povinnost osoby poškozené v rámci trestního řízení

OPK

kpt. Mgr. Věra Kopecká

 

28.

Zneužití obchodního portálu v prostředí Internetu

OOP

plk. Ing. Petr Lukačovič

1

29.

Význam a využití databází v současnosti

OOP

Ing. Magda Herzogová

1

30.

Anonymita na internetu

OOP

kpt. Ing. Pavlína Weiglová

1

31.

Metody bezpečnostního přihlašování k elektronickým službám

OOP

kpt. Ing. Pavlína Weiglová

1

32.

Využití prostředků distančního vzdělávání  v policejní praxi

OOP

Ing. Lenka Mlejnková

1

33.

Popis a analýza informačních systémů v policejní praxi

OOP

pplk. Mgr. Karel Bůžek

1

34.

Důvěryhodnost informace na internetu

OOP

pplk. Mgr. Karel Bůžek

1

35.

Digitalizace ve státní správě

OOP

Ing. Eva Hamšíková

1

36.

Psychická zátěž v policejní praxi

OOP

pplk. PhDr. Alena Čejková

1

37.

Viktomologie – zvláštnost výslechu dětí nebo seniorů

OOP

pplk. PhDr. Alena Čejková

1

38.

Stalking – nebezpečné pronásledování

OOP

Mgr. Jan Stejskal

1

39.

Sociálně patologické jevy –konkrétní jev dle domluvy s vedoucím práce

OOP

Mgr. Jan Stejskal

1

40.

Slovní zásoba v úryvcích anglicky psaných detektivek

CJDV/AJ

Mgr. Marcela Macurová

1

41.

Odborná policejní témata v učebnici English for Law Enforcement (eventuálně v dalších) a jak funguje realita Policie České republiky

CJDV/AJ

PhDr. Jan Dvořák

1

42.

Mezinárodní organizace INTERPOL a míra zapojení České republiky do jejích projektů a iniciativ

CJDV/AJ

Ing. Ilona  Ackermannová

1