Návrh témat absolventských prací pro školní rok 2022/2023

                                                   

č.

Téma

Předmětové oddělení

Vedoucí práce/

 

Počet míst

 1.

Specifika trestného činu nebezpečné pronásledování

OPK

plk. JUDr. Dana Chalušová

1

2.

Hranice mezi trestným činem pytláctví dle § 304 trestního zákoníku a přestupkem dle příslušných norem

OPK

pplk. Mgr. Jiří Křenek

1

3.

Postup policejního orgánu před zahájením trestního stíhání

OPK

pplk. Mgr. Pavel Červenka

1

4.

Oběť trestného činu a zvlášť zranitelná oběť

OPK

kpt. Mgr. Věra Kopecká

1

5.

Přestupky proti majetku

OPK

pplk. JUDr. Vít Klapal

1

6.

Československé četnictvo na Chebsku ve 30. letech 20. století

OPK

pplk. Mgr. Josef Dobsa

1

7.

Kriminalistická rekognice a současné problémy praxe

OPK

kpt. Mgr. Martin Máca, MBA

1

8.

Kybernetická kriminalita

OOP

plk. Ing. Petr Lukačovič

1

9.

Kybernetická šikana

OOP

Ing. Magdalena Herzogová

1

10.

Vzdělávání příslušníků Policie České republiky - motivační oblast

OZV

pplk. Mgr. Miroslav Malušek, Ph.D,

1

11.

Vzdělávání a rozvoj manažerů Policie České republiky

OZV

pplk. Mgr. Miroslav Malušek, Ph.D.

1

12.

Internet - závislost na počítačových hrách

OOP

plk. Ing. Petr Lukačovič

1

13.

Databáze a jejich využití ve společnosti

OOP

Ing. Magdalena Herzogová

1

14.

Využití malé inteligence v policejní praxi

OOP

kpt. Ing. Pavlína Weiglová

1

15.

Extrémismus a sociální sítě

OOP

kpt. Ing. Pavlína Weiglová

1

16.

Důvěryhodnost informací na internetu

OOP

Ing. Lenka Mlejnková

1

17.

Využití informačních technologií ve vzdělávání

OOP

Ing. Lenka Mlejnková

1

18.

Kybernetická kriminalita zaměřená na seniory

OOP

pplk. Mgr. Karel Bůžek

1

19.

Ochrana proti kybernetickým útokům v rámci veřejných institucí

OOP

pplk. Mgr. Karel Bůžek

1

20.

Redukce administrativy u bezpečnostních složek státu a státní správy

OOP

Ing. Eva Hamšíková

1

21.

Možnosti využití informačích technologií u bezpečnostních složek státu a státní správy

OOP

Ing. Eva Hamšíková

1

22.

Psychologie výslechu

OOP

pplk. PhDr. Alena Čejková

1

23.

Individuální téma z oblasti psychologie

OOP

pplk. PhDr. Alena Čejková

1

24.

Boj proti extrémismu

OOP

Mgr. Jan Stejskal

1

25.

Sociálně patologický jev - idividuální téma

OOP

Mgr. Jan Stejskal

1

26.

Porovnání tělesné zdatnosti žáků 4. ročníků SPŠ MV a policistů ZOP ÚSPV Praha u vybraných testů tělesné zdatnosti - CMT, člunkový běh, kliky, sed-leh za dvě minuty, lucléger test

OPČSV

kpt. Mgr. Jan Bělohlávek

1

27.

Nejčastěji používané techniky v donucovacích prostředcích u Policie České republiky

OPČSV

Mgr. Jan Venzara

 

28.

Využití a vliv ideomotorického tréninku na zvýšení výkonu a reakce v sebeobraně

OPČSV

pplk. Mgr. Krisitna Bosáková

1

29.

Význam a propojení psychické a fyzické připravenosti policisty k použití sebeobrany

OPČSV

kpt. Mgr. Aneta Markušová

1

30.

Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

OPČSV

plk. Ing. Marcela Kačorová

1

31.

Ochrana utajovaných informací v resortu Ministerstva vnitra

OPČSV

plk. Ing. Marcela Kačorová

1

32.

Palné zbraně v právním prostředí České republiky a ve světě

OPČSV

kpt. Mgr. Lucián Baltaretu

1

33.

Znalosti a poskytování první pomoci u příslušníků Policie České republiky v Praze a Středočeském kraji

OPČSV

kpt. Mgr. Zuzana Semerádová

1

34.

Postoje policistů k možnostem využití psychologické péče u Policie České republiky

OPČSV

kpt. Mgr. Zuzana Semerádová

1

35.

Společný zásah složek IZS u mimiřádné události

OPČSV

kpt. Bc. Václav Záhora

1

36.

Přestupky v silniční dopravě - návykové látky

OPČSV

kpt. Bc. Václav Záhora

1

37.

Slovní zásoba v úryvcích anglicky psaných detektivek

CJDV

Mgr. Marcela Macurová

1

38.

Mazinárodní organizace INTERPOL a míra zapojení České republiky do jejich projektů a iniciativ

CJDV

Ing. Ilona Ackermannová

1