Témata absolventských prací pro školní rok 2020/2021

                                                    Rozdělení témat absolventských prací dle studijních skupin

 

                                                                                                            3B

 

Příjmení a jméno

Téma absolventské práce

Vedoucí absolventské

práce

 

 

DANYI David

Přestupky v silniční dopravě

pplk. Ing. Tomáš Benda, MBA

 

 

 

DRÁBKOVÁ Lucie

Postup policejního orgánu před zahájením trestního stíhání

pplk. Mgr. Pavel Červenka

 

 

FRONK Miroslav

Boj proti domácímu násilí

pplk. PhDr. Alena Čejková

 

HOLOMEK Pavel

Historie bojových sportů a jejich vliv na tréninkovou přípravu policistů

pplk. Mgr. Kristína Bosáková

 

HORŇÁK Vladimír

Palné zbraně Policie České republiky

kpt. Mgr. Bc. Lucian Baltaretu

 

HRABAL Zdeněk

Extrémismus a sociální sítě

kpt. Ing. Pavlína Weiglová

 

JÁCHYMOVÁ Sandra

Slovní zásoba v úryvcích anglicky psaných detektivek

Mgr. Marcela Macurová

 

KAHOUNOVÁ Vladimíra

Rozbor německých kriminálních knih, filmů nebo seriálů z pohledu českého policisty

Mgr. Alena Collerová

 

KILARSKÁ Marcela

Komparace oprávnění a povinností strážníka obecní policie a příslušníka Policie České republiky

pplk. Mgr. Josef Černý

 

KOSTINOVÁ Kateřina

Nové syntetické drogy

kpt. Ing. Michal Sychra

 

KOZIOREK Aleš

 Psychická odolnost policisty

 Mgr. Jan Venzara

 

KULÍKOVÁ Petra

Ochrana osobních údajů v pracovně právních vztazích

plk. Ing. Marcela Kačorová

 

MUCHKA Václav

Důležité faktory při střelbě z palných zbraní

kpt. Mgr. Bc. Lucian Baltaretu

 

NOVÁKOVÁ Petra

Oběti trestných činů a zvlášť zranitelná oběť

kpt. Mgr. Věra Kopecká

 

PÁNEK Jakub

Trestní odpovědnost mladistvých

pplk. Mgr. Pavel Červenka

 

OKTÁBEC Petr

Vývoj cylindrických vložek a jejich ochrana proti překonání

pplk. Mgr. Jan Soukup

 

PULTR Jiří

Historie bojových sportů a jejich vliv na tréninkovou přípravu

pplk. Mgr. Kristína Bosáková

 

 

STARA Petr

Hranice mezi trestným činem pytláctví dle § 304 trestního zákoníku a přestupkem dle příslušných právních norem

pplk. Mgr. Jiří Křenek

 

SUCHÝ Karel

Problematika sociálních sítí

kpt. Ing. Pavlína Weiglová

 

ŠAŠKOVÁ Jana

Druhy ochrany utajovaných informací v resortu Ministerstva vnitra České republiky

Mgr. Bc. Hana Cikánová

 

 

ŠKRIŇA Ján

Činnost Policie České republiky na úseku ochrany státních hranic

pplk. Mgr. Josef Černý

 

 

VÍTEK Lukáš

Závislost na počítačových hrách

plk. Ing. Petr Lukačovič

 

 

VOJANEC Jan

Boj proti extrémismu

Mgr. Jan Stejskal

 

 

VRBA Zbyněk

Omezení osobní svobody podle zákona o Policii České republiky

pplk. Mgr. Josef Černý

 

 

 

                                                                                                                3C

 

Příjmení a jméno

Téma absolventské práce

Vedoucí absolventské

práce

  

 

TUHÁČEK Martin Michal

Důvěryhodnost informací na internetu

Ing. Lenka Mlejnková

 

  

 

VOREL Radek

Hranice mezi trestným činem pytláctví dle § 304 trestního zákoníku a přestupkem dle příslušných právních norem

pplk. Mgr. Jiří Křenek

                                                                                                              3D

 

Příjmení a jméno

Téma absolventské práce

Vedoucí absolventské

práce

  

 

BROŽÍKOVÁ RYSOVÁ Marcela

Psychologické profilování sériových vrahů

kpt. Mgr. Josef Dobsa

 

  

 

DOJCZAR VAŇOUSOVÁ Jitka

Prověřování trestného činu zanedbání povinné výživy

plk. JUDr. Dana Chalušová

 

CHOBOT Milan

Mezinárodní dohody v silniční dopravě

pplk. Ing. Tomáš Benda, MBA

 

 

KINDL Ondřej

Ohledání místa trestného činu a specifika ohledání mrtvoly

kpt. Mgr. Josef Dobsa

 

 

KRBEČKOVÁ Zuzana

Použití donucovacích prostředků v bezpečnostní praxi

pplk. Mgr. et Mgr. Eichlerová

 

 

MAZAL Jakub

Syndrom vyhoření příslušníků Policie České republiky

pplk. PhDr. Alena Čejková

 

 

PAVLÍČEK Martin

Specifika trestného činu nebezpečného pronásledování

plk. JUDr. Dana Chalušová

 

 

PENČÁKOVÁ Lenka

Psychologie výslechu

pplk. PhDr. Alena Čejková

 

 

POHOŘELSKÝ Radek

Vývoj cylindrických vložek a jejich ochrana proti překonání

pplk. Mgr. Jan Soukup

 

 

POSKOČIL Lukáš

Kybernetické útoky v rámci veřejných institucí

pplk. Mgr. Karel Bůžek

 

 

RYCHLOVSKÝ Jiří

Kriminalistické aspekty vyšetřování násilných trestných činů

kpt. Mgr. Josef Dobsa

 

 

ŠUPÍK Miroslav

Sociálně patologický jev

Mgr. Jan Stejskal

 

 

VÁCLAVÍK Jan

Operativně pátrací prostředky v policejní praxi s možností využití moderních polohových systémů

pplk. Mgr. et Mgr. Michaela Eichlerová

 

 

VODENKOVÁ Barbora

Vzdělávání příslušníků Policie České republiky - motivační oblast

pplk. Mgr. Miroslav Malušek, Ph.D.