Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Obor vzdělání nebo zaměření vzdělání: Povinný specializační kurz

Vstupní požadavky na účastníka vzdělávacího programu: Cílovou skupinou jsou kontrolní pracovníci Policie ČR na úseku kontroly ekonomických činností.

Forma kurzu: Kombinované studium

Délka kurzu: Celková délka přípravy 2 měsíce, 2 týdenní soustředění ve škole (10 pracovních dnů), 1 den k vykonání závěrečné zkoušky

Podmínky ukončení, způsob ukončení: Na závěr kurzu vykoná účastník ústní zkoušku, musí však absolvovat 100% hodin kurzu.

Certifikace: Osvědčení o absolvování kurzu

 

Obor vzdělání nebo zaměření vzdělání: Povinný kvalifikační kurz

 

Vstupní požadavky na účastníka vzdělávacího programu: Účastník kurzu musí mít znalosti na úrovni základní odborné přípravy.

 

Forma kurzu: Kombinované studium

 

Délka kurzu: Celková délka přípravy 2 měsíce, 2 týdenní soustředění ve škole (10 pracovních dnů), 1 den k vykonání závěrečné zkoušky

 

Podmínky ukončení, způsob ukončení: Podmínkou je absolvování 100% hodin kurzu a vypracování zadané práce, kterou na závěr kurzu  účastník obhájí při ústní zkoušce.

 

Certifikace: Osvědčení o absolvování kurzu

 

Status vzdělávání: Specializační kurz

 

Zaměření kurzu: Vyjednávání při řešení krizových situací

 

Specializace kurzu: Vyjednávač

 

Forma kurzu: Kurz je organizován denní internátní formou.

 

Délka kurzu: 10 dnů

 

Cíl kurzu: Získat znalosti a zkušenosti pro kvalifikované vyjednávání jako jeden z postupů při řešení krizových situací.

 

Organizace kurzu: 2 týdenní internátní výcviková soustředění, dopoledne teoretická výuka, odpoledne praktická cvičení

 

Obsah kurzu: Model krizové intervence, osobnost vyjednávače, komunikační dovednosti, strategie a taktika vyjednávání, krizové situace (terorismus, sebevraždy, vydírání, únos, domácí nasilí), praktická cvičení

 

Ukončování kurzu: Podmínkou získání osvědčení je absolvování celého kurzu, zkouška není.

 

Certifikace: Osvědčení o absolvování kurzu

 

Status vzdělávání: Specializační kurz.

 

Zaměření kurzu: Plnění služebních úkolů s využitím brokovnice.

 

Specializace kurzu: Používání brokovnice jako speciální služební zbraně.

 

Forma kurzu: Kurz je organizován denní formou.

 

Délka kurzu: 5 dnů.

 

Cíl kurzu: Seznámit účastníky kurzu se základními zásadami použití brokovnice a naučit je bezchybnému zacházení s brokovnicí jako služební zbraní.

 

Organizace kurzu: Kombinace teoretických přednášek a praktických nácviků.

 

Obsah kurzu: Učební plán zahrnuje právní aspekty použití brokovnice, nauku o brokových zbraních a o střelivu, teorii střelby, nácvik manipulace se zbraní, průpravné a ostré střelby, speciální taktickou přípravu.

 

Ukončování kurzu: Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z písemného testu, teoretické a praktické části.

 

Certifikace: Osvědčení o absolvování kurzu.

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze