Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Studium pedagogiky a další vzdělávání

Studium pedagogiky a další vzdělávání zajišťuje škola zejména prostřednictvím oddělení dalšího vzdělávání, jež bylo zřízeno za účelem zajištění povinností rezortní vzdělávací instituce pro úředníky Ministerstva vnitra ČR v souladu s jednotným systémem vzdělávání zaměstnanců orgánů státní správy a samosprávy. Vzdělávací služby poskytuje nejen pracovníkům MV, nýbrž i subjektům HZS ČR, případně i Policie ČR.

Vedle vzdělávacích aktivit registrovaných v rámci rezortu vnitra realizujeme i aktivity s akreditací MŠMT:

  • vzdělávací aktivity k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • vzdělávací program Studium pedagogiky pro učitele
  • kurzy Tutoring v e-learningu a distančním vzdělávání a Tvorba studijních opor v e-learningovém a distančním vzdělávání

 

 

Základní informace a pokyny pro zájemce o kurzy a jejich účastníky

 

Kontakt

 

Mgr. Aneta Kalinová, Ph.D.

Mgr. Aneta Kalinová, Ph.D.

vedoucí oddělení dalšího vzdělávání

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze