Seznam přijatých uchazečů a výsledky přijímacího řízení SPŠ 2021 - místo vzdělávání Praha

 

Seznam přijatých uchazečů a výsledky přijímacího řízení SPŠ 2021 - pracoviště školy Sokolov

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku