Seznam přijatých uchazečů a výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku středního vzdělávání v oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost pro školní rok 2022/2023 ke dni 20. 5. 2022 – místo vzdělávání Praha

 

Seznam přijatých uchazečů a výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku středního vzdělávání v oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost pro školní rok 2022/2023 ke dni 20. 5. 2022 – místo vzdělávání Sokolov

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku