Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Výsledky přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů a výsledky přijímacího řízení ke dni 26. 6. 2020    zde

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku    zde

Kritéria přijímacího řízení   zde

 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí uchazeče k vzdělávání není podle § 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 přípustné. Nepřijatý uchazeč však může prostřednictvím zákonného zástupce podat žádost o vydání nového rozhodnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Vzor žádosti je k dispozici ke stažení zde.

 

 

 

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze