Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Výsledky přijímacího řízení

 

Seznam přijatých uchazečů ke dni                       Praha    Sokolov

Výsledky přijímacího řízení ke dni                        Praha    Sokolov

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku    zde

Kritéria přijímacího řízení   zde

 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí uchazeče k vzdělávání mohou uchazeči a jejich zákonní zástupci podávat až po doručení tohoto rozhodnutí, a to ve lhůtě, která je uvedená v poučení.

 

 

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze