Preventivní opatření k eliminaci rizik v souvislosti s nákazou COVID-19 v souladu s aktuálními opatřeními MŠMT a MZ ČR

 

S odvoláním na níže uvedená aktuální opatření MŠMT a MZ ČR stanovuji ve VPŠ a SPŠ MV v Praze (pracoviště Praha, pracoviště Sokolov, Kryštofovy Hamry a střelnice Hloubětín):

1)  Povinnosti pro pracovníky, žáky, studenty, studující a všechny další návštěvy

  • Řídit se opatřeními a informacemi uvedenými v odkazech viz níže

           INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13.9.2021

           Mimořádné opatření MZ ČR – ochrana dýchacích cest ve znění změny k 31. 8. 2021

           Informace k provozu škol MŠMT

          a dále dodržovat Ochranné opatření MZ ČR ve znění platných změn

 

Toto opatření je platné od 1. 7. 2021 a platí do odvolání (aktualizace 13. 9. 2021).