Preventivní opatření k eliminaci rizik v souvislosti s nákazou COVID-19 v souladu s aktuálními opatřeními MŠMT a MZ ČR

 

S odvoláním na níže uvedená aktuální opatření MŠMT a MZ ČR stanovuji ve VPŠ a SPŠ MV v Praze (pracoviště Praha, pracoviště Sokolov, Kryštofovy Hamry a střelnice Hloubětín):

1)  Povinnosti pro pracovníky, žáky, studenty, studující a všechny další návštěvy

  • Řídit se opatřeními a informacemi uvedenými v odkazech viz níže

           INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 25. 10. a 1. 11. 2021 se změnou k 22. 11. 2021

           METODICKÝ POKYN HLAVNÍ HYGIENIČKY K NAŘIZOVÁNÍ KARANTÉNY A IZOLACE V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID-19 ,S ÚČINNOSTÍ OD 25. 10. 2021

           Mimořádné opatření MZ ČR – O nošení ochranných prostředků dýchacích cest platné od 15. 11. 2021

           Mimořádné opatření týkající se testování ve školách se změnou od 22. 11. 2021

           Mimořádné opatření týkající se testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných

           Mimořádné opatření týkající se omezení maloobchodního prodeje a služeb

           Informace k provozu škol MŠMT

          a dále dodržovat Ochranné opatření MZ ČR ve znění platných změn

 

Toto opatření je aktuální ke dni 25. 10. 2021 a platí do odvolání (aktualizace 22. 11. 2021).