Preventivní opatření k eliminaci rizik v souvislosti s nákazou COVID-19 v souladu s aktuálními opatřeními MŠMT a MZ ČR

 

S odvoláním na níže uvedená aktuální opatření MŠMT a MZ ČR stanovuji ve VPŠ a SPŠ MV v Praze (pracoviště Praha, pracoviště Sokolov, Kryštofovy Hamry a střelnice Hloubětín):

1)  Povinnosti pro pracovníky, žáky, studenty, studující a všechny další návštěvy

  • Řídit se opatřeními a informacemi uvedenými v odkazech viz níže

           Mimořádné opatření MZ ČR – omezení provozu škol a školských zařízení

           Mimořádné opatření MZ ČR – ochrana dýchacích cest

           Informace k provozu škol MŠMT

          a dále dodržovat Ochranné opatření MZ ČR 

 

Toto opatření je platné od 1. 7. 2021 a platí do odvolání.