Preventivní opatření k eliminaci rizik v souvislosti s nákazou COVID-19 v souladu s aktuálními opatřeními MŠMT a MZ ČR

 

S odvoláním na níže uvedená aktuální opatření MŠMT a MZ ČR stanovuji ve VPŠ a SPŠ MV v Praze (pracoviště Praha, pracoviště Sokolov, Kryštofovy Hamry a střelnice Hloubětín):

1)  Povinnosti pro pracovníky, žáky, studenty, studující a všechny další návštěvy

  • Řídit se opatřeními a informacemi uvedenými v odkazech viz níže

           Mimořádné opatření MZ ČR – O nošení ochranných prostředků dýchacích cest platné od 14. 3. 2022

           Informace MŠMT ke změně mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranného prostředku s účinností od 14. 3. 2022

      

 

Toto opatření je aktuální ke dni 14. 3. 2022.