Preventivní opatření k eliminaci rizik v souvislosti s nákazou COVID-19 v souladu s aktuálními opatřeními MŠMT a MZ ČR

viz. https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-aktualizovany-manual

viz. https://share.uzis.cz/s/9A8eFndtSM8H5yf/download

viz. https://www.msmt.cz/ministr-skolstvi-predstavil-skolskou-cast-pes

viz. https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf

 

S odvoláním na výše uvedená aktuální opatření MŠMT a MZ ČR stanovuji ve VPŠ a SPŠ MV v Praze (pracoviště Praha):

1)  Povinnosti pro pracovníky, žáky, studenty, studující a všechny další návštěvy

 • Používat roušky ke krytí úst a nosu ve vnějších prostorách areálu školy, pokud není dodržena bezpečná vzdálenost od jiné osoby nejméně 2 metry.
 • Používat roušky ke krytí úst a nosu ve všech vozidlech, pokud je ve vozidle více než 1 osoba.
 • Používat roušky ke krytí úst a nosu ve vnitřních společných prostorách budov (chodby, toalety, zasedací místnosti, vestibuly + jídelna s kantýnou).
 • Používat roušky ke krytí úst a nosu i ve třídách.
  • O sundání roušky při ověřování znalostí a dovedností při dodržení bezpečné vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby rozhodne pedagogický pracovník.
  • V případě pedagogických pracovníků je povinnost nošení roušky (užívání respirátorů FFP2 je doporučené) a ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák/student při výuce viděl na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost min. 2 metry od žáků/studentů.
  • Netýká se – tělocvičen (tělesná a speciální příprava) spolu se šatnami, kanceláří a pracovišť (pokud vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby), palebních postů při střelbách apod.
 • Zajistit homogenitu jednotlivých tříd a studijních skupin.
 • Zajistit větrání tříd 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 minut.
 • Minimalizovat schůzky a shromažďování na pracovištích, pokud je nelze vyřešit online formou, telefonicky, elektronicky apod.
 • Při provozu stravování je nezbytné dodržet následující:
  • Rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
  • Maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
 • V prostorách vestibulů u nápojových automatů pouze nakoupit, konzumace ve třídách (vyjma specializovaných učeben), kancelářích nebo v ubytovacích prostorách internátu.
 • Zákaz neodůvodněného pohybu žáků, studentů a studujících na jiných patrech budov, než kde probíhá výuka, ubytování (stejně tak zákaz vstupu do jiných tříd a ubytovacích místností).
 • Ihned oznámí svému nadřízenému, učiteli apod., pokud by mu byla nařízena karanténa.

Každý pedagogický pracovník je oprávněn vyzvat žáka, studenta nebo studujícího, který vykazuje symptomy onemocnění, ke změření teploty, nošení roušky i v prostorách, kde není tato povinnost stanovena, případně ho vykázat z výuky a vyzvat k opuštění areálu školy (nezletilé umístit do karanténní místnosti, až do převzetí osoby zákonným zástupcem nebo zdravotní službou).

Všichni pracovníci provozně-ekonomických úseků a ostrahy objektu jsou oprávněni vyzvat osoby, které vykazují symptomy, k nošení roušky, případně ukončit jednání a vykázat tyto osoby z areálu.

Žáci a pracovníci pobočky Sokolov budou tento rozkaz dodržovat přiměřeně s ohledem na platné pokyny ředitele ISŠTE Sokolov.

 

Toto opatření je platné od 23. 11. 2020 a platí do odvolání.