R O Z H O D N U T Í  ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze ze dne 12. ledna 2021

 

I. N A Ř I Z U J I 

v souladu se změnou aktuálních opatření MŠMT a MZ ČR ode dne 12. ledna 2021 do odvolání distanční formu vzdělávání pro žáky, studenty a studující Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze. Distanční forma vzdělávání bude realizována s využitím školou doporučených platforem:

• Microsoft Teams pro školy (s využitím školního emailového účtu),
• e-learningový systém Moodle,
• v administrativních záležitostech el. systém Bakaláři – Komens,
• v případě potřeby lze použít jiné alternativní platformy schválené vedoucími jednotlivých úseků školy.

II. Z A K A Z U J I

ve výše uvedené době osobní přítomnost žáků, studentů a studujících ve škole.

 

III. P O V O L U J I

ve výjimečných případech žákům, studentům a studujícím domluvit individuální konzultaci s pedagogem,
konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií, a to bez omezení počtu osob stanoveného krizovým opatřením; počet osob se řídí dle běžných předpisů pro příslušné zkoušky,
konání standardizovaných jazykových zkoušek Ministerstva vnitra, a to za účasti nejvýše 10 osob,
konání zkoušek, klasifikovaných zápočtů a zápočtů v rámci vyššího odborného vzdělávání a to za účasti nejvýše 10 osob.

Toto rozhodnutí ruší předchozí rozhodnutí ředitele školy a je platné a účinné dnem vydání.

 

plk. Ing. Zdeněk Jedlička
ředitel školy

 

 

 


R O Z H O D N U T Í  ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze ze dne 28. prosince 2020

 

I. N A Ř I Z U J I

v souladu s aktuálními opatřeními MŠMT a MZ ČR ode dne 4. ledna 2021 do odvolání distanční formu vzdělávání pro žáky, studenty a studující Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze. Distanční forma vzdělávání bude realizována s využitím školou doporučených platforem:

• Microsoft Teams pro školy (s využitím školního emailového účtu),
• e-learningový systém Moodle,
• v administrativních záležitostech el. systém Bakaláři – Komens,
• v případě potřeby lze použít jiné alternativní platformy schválené vedoucími jednotlivých úseků školy.

 

II. Z A K A Z U J I

ve výše uvedené době osobní přítomnost žáků, studentů a studujících ve škole.

 

III. P O V O L U J I

ve výjimečných případech žákům, studentům a studujícím domluvit individuální konzultaci s pedagogem,
konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií, a to bez omezení počtu osob stanoveného krizovým opatřením; počet osob se řídí dle běžných předpisů pro příslušné zkoušky,
konání standardizovaných jazykových zkoušek Ministerstva vnitra, a to za účasti nejvýše 10 osob.

Toto rozhodnutí ruší předchozí rozhodnutí ředitele školy a je platné a účinné dnem vydání.

 

plk. Ing. Zdeněk Jedlička
ředitel školy

 

 

 

R O Z H O D N U T Í  ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze ze dne 3. prosince 2020

 

I. N A Ř I Z U J I

v souladu s aktuálními opatřeními MŠMT a MZ ČR ode dne 7. prosince 2020 účast na rotační prezenční formě vzdělávání žákům 1. – 3. ročníku Střední policejní školy (platí i pro pobočku Sokolov). Tato bude probíhat v souladu s přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí, pokud nedojde ke změně epidemiologické situace.

Žáci 4. ročníků Střední policejní školy pokračují v prezenční formě vzdělávání.

Výuka v kurzu Studium pedagogiky pro učitele proběhne ve dnech 8. a 9. prosince 2020 prezenční formou v maximálním počtu 10 osob v jedné místnosti.

Ostatní studující kurzů do odvolání pokračují v distanční formě vzdělávání za použití školou doporučených platforem pro její realizaci:
• Microsoft Teams pro školy (s využitím školního emailového účtu),
• e-learningový systém Moodle,
• v administrativních záležitostech el. systém Bakaláři – Komens,
• v případě potřeby lze použít jiné alternativní platformy schválené vedoucími jednotlivých úseků školy.


II. P O V O L U J I

studentům Vyšší policejní školy osobní přítomnost ve škole v souladu s rozpisem jednotlivých soustředění plánovaných na školní rok 2020/2021 v kombinované nebo dálkové formě podle příslušného vzdělávacího programu.

Dále povoluji konání standardizovaných jazykových zkoušek Ministerstva vnitra v maximálním počtu 10 osob v jedné místnosti.

Všem žákům, studentům a studujícím povoluji individuální konzultace.

Toto rozhodnutí ruší předchozí rozhodnutí ředitele školy a je platné a účinné dnem vydání.

 

plk. Ing. Zdeněk Jedlička
ředitel školy

 

Rotace jednotlivých tříd SPŠ MV v Praze a Sokolově 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T Í  ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze ze dne 23. listopadu 2020

 

I. N A Ř I Z U J I 

v souladu s aktuálními opatřeními MŠMT a MZ ČR návrat k prezenční formě vzdělávání ode dne 25. listopadu 2020, a to pouze žákům posledního ročníku Střední policejní školy a studentům posledního ročníku Vyšší policejní školy (dle studijního plánu).

Ostatní žáci, studenti a studující do odvolání pokračují v distanční formě vzdělávání za použití školou doporučených platforem pro realizaci:
• Microsoft Teams pro školy (s využitím školního emailového účtu),
• e-learningový systém Moodle,
• v administrativních záležitostech el. systém Bakaláři – Komens,
• v případě potřeby lze použít jiné alternativní platformy schválené vedoucími jednotlivých úseků školy.

II. Z A K A Z U J I

osobní přítomnost ve škole žákům nižších ročníků Střední policejní školy, studentům nižších ročníků Vyšší policejní školy a studujícím v kurzech dalšího vzdělávání. Ve výjimečných případech lze domluvit individuální konzultaci s pedagogem.

Toto rozhodnutí ruší předchozí rozhodnutí ředitele školy a je účinné dnem vydání.

  

plk. Ing. Zdeněk Jedlička
ředitel školy

 

 


R O Z H O D N U T Í  ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze ze dne 22. října 2020

I. N A Ř I Z U J I

na základě platných krizových opatření vlády povinnou distanční formu vzdělávání pro žáky, studenty a studující Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze od 2. listopadu 2020 do odvolání za použití školou doporučených platforem pro realizaci distančního vzdělávání:
• Microsoft Teams pro školy (s využitím školního emailového účtu),
• e-learningový systém Moodle,
• v administrativních záležitostech el. systém Bakaláři – Komens,
• v případě potřeby lze použít jiné alternativní platformy schválené vedoucími jednotlivých úseků školy.

II. Z A K A Z U J I

ve výše uvedené době osobní přítomnost žáků, studentů a studujících ve škole. Ve výjimečných případech lze domluvit individuální konzultaci s pedagogem.

Toto rozhodnutí je účinné od 2. 11. 2020 a jeho platnost končí rozhodnutím ředitele školy.

 

plk. Ing. Zdeněk Jedlička
ředitel školy

 

 

 

 


R O Z H O D N U T Í  ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze ze dne 13. října 2020

I. N A Ř I Z U J I

dle nových krizových opatření vlády ze dne 12. října 2020 povinnou distanční formu vzdělávání pro žáky, studenty a studující Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze od 14. října 2020 do 30. října 2020 za použití školou doporučených platforem pro realizaci distančního vzdělávání:
• Microsoft Teams pro školy (s využitím školního emailového účtu),
• e-learningový systém Moodle,
• v administrativních záležitostech el. systém Bakaláři – Komens,
• v případě potřeby lze použít jiné alternativní platformy schválené vedoucími jednotlivých úseků školy.

II. Z A K A Z U J I

ve výše uvedené době osobní přítomnost žáků, studentů a studujících ve škole. Ve výjimečných případech lze domluvit individuální konzultaci s pedagogem.

III. O Z N A M U J I,

že dne 26. října a 27. října 2020 budou MŠMT vyhlášeny na SŠ dny volna (bez výuky). Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. - 30. října.

Toto rozhodnutí ruší rozhodnutí ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze ze dne 9. října 2020.

plk. Ing. Zdeněk Jedlička
ředitel školy

 

 

 


R O Z H O D N U T Í  ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze ze dne 9. října 2020

I. N A Ř I Z U J I 

dle nových krizových opatření vlády ze dne 8. října 2020 povinnou distanční formu vzdělávání pro žáky a studenty Střední policejní školy a Vyšší policejní školy MV v Praze od 12. října 2020 do 25. října 2020 za použití školou doporučených platforem pro realizaci distančního vzdělávání:

  • Microsoft Teams pro školy (s využitím školního emailového účtu)
  • e-learningový systém Moodle
  • v administrativních záležitostech el. systém Bakaláři – Komens

 II. Z A K A Z U J I

ve výše uvedené době osobní přítomnost žáků a studentů ve škole. Ve výjimečných případech lze domluvit individuální konzultaci žáka nebo studenta s pedagogem.

 III. P O V O L U J I

ostatní vzdělávací aktivity (kurzy), které se konají v rámci školy s podmínkou účasti maximálně 10 osob celkem včetně lektorů v učebně s dodržením odstupu 2 metry, a to s nasazenými rouškami nebo respirátory.

IV. OZNAMUJI,

že dne 26. října a 27. října 2020 budou MŠMT vyhlášeny na SŠ dny volna (bez výuky). Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. - 30. října. Ostatní vzdělávací aktivity (kurzy), které se konají v rámci školy, budou probíhat nadále s podmínkou účasti maximálně 10 osob celkem včetně lektorů v učebně s dodržením odstupu 2 metry, a to s nasazenými rouškami nebo respirátory.


plk. Ing. Zdeněk Jedlička
ředitel školy

 

 

 


R O Z H O D N U T Í  ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze ze dne 1. října 2020


I. N A Ř I Z U J I
ve smyslu Usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření, v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020 povinnou distanční formu vzdělávání pro žáky a studenty Střední policejní školy a Vyšší policejní školy MV v Praze od 5. října 2020 do 18. října 2020 za použití školou doporučených platforem pro realizaci distančního vzdělávání:
• Microsoft Teams pro školy (s využitím školního emailového účtu)
• e-learningový systém Moodle
• v administrativních záležitostech el. systém Bakaláři – Komens

II. Z A K A Z U J I
ve výše uvedené době osobní přítomnost žáků a studentů ve škole. Ve výjimečných případech lze domluvit individuální konzultaci žáka nebo studenta s pedagogem.

III. P O V O L U J I
ostatní vzdělávací aktivity (kurzy), které se konají v rámci školy s podmínkou účasti maximálně 10 osob celkem včetně lektorů v učebně s dodržením odstupu 2 metry, a to s nasazenými rouškami nebo respirátory.

IV. P O Ž A D U J I:
žáci všech tříd opustí školu, internát a ubytovací zařízení neprodleně po vyučování dne 2. října 2020. Předpokládané datum znovuobnovení prezenční formy výuky na Střední policejní škole a Vyšší policejní škole MV v Praze pro žáky a studenty je 19. října 2020.

plk. Ing. Zdeněk Jedlička
ředitel školy

 

 

 


R O Z H O D N U T Í  ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze ze dne 24. září 2020

I. N A Ř I Z U J I
žákům třídy 2. C, oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, Střední policejní školy MV v Praze, od 25. září do 2. října 2020 distanční studium jako preventivní opatření v souvislosti s nákazou Covid – 19,

II. P O V O L U J I,
žákům návrat do školy a opětovné znovuobnovení prezenční formy vzdělávání od 5. října 2020, pokud v mezidobí nebudou přijata jiná epidemiologická opatření.

III. P O Ž A D U J I,
aby výše uvedení žáci při příchodu do školy doložili třídnímu učiteli potvrzení od ošetřujícího lékaře, ze kterého bude vyplývat kladné stanovisko k možnosti účastnit se prezenčního vzdělávání ve škole nebo čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

plk. Ing. Zdeněk Jedlička
ředitel školy

Čestné_prohlášení_zletilý_žák.docx

Čestné_prohlášení_zákonný_zastupce.docx

 

 


R O Z H O D N U T Í  ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze ze dne 17. září 2020

Na základě rozšíření epidemiologických opatření pro žáky a pracovníky pobočky Sokolov,

I. P R O D L U Ž U J I
všem žákům Středního policejního vzdělávání Sokolov distanční formu vzdělávání nejméně do 25. září 2020, s možností prodloužení.

II. P O V O L U J I
pracovníkům pobočky Sokolov po předchozím souhlasu vedoucího Odboru středního policejního vzdělávání Sokolov, minimálně do termínu 25. září 2020 výkon pracovní činnosti mimo své pravidelné pracoviště na předem dohodnuté adrese.
Návrat do školy žákům pobočky Sokolov a opětovné znovuobnovení prezenční formy vzdělávání povoluji nejdříve od 29. září 2020. Žákům bude toto datum potvrzeno nebo upraveno třídními učiteli, dle vývoje následných epidemiologických opatření.

III. P O Ž A D U J I,
aby výše uvedení žáci při příchodu do školy doložili třídnímu učiteli potvrzení od ošetřujícího lékaře, ze kterého bude vyplývat kladné stanovisko k možnosti účastnit se prezenčního vzdělávání ve škole nebo čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

plk. Ing. Zdeněk Jedlička
ředitel školy 

 


R O Z H O D N U T Í  ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze ze dne 15. září 2020
 

Na základě stanoviska Odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra ČR, které pro Vyšší policejní školu a Střední policejní školu MV v Praze vykonává pravomoc Krajské hygienické stanice, které rozhodlo dne 15. září 2020 o karanténě žáků třídy 1.D a dalších osob, které byly v epidemiologicky významném kontaktu (část pedagogického sboru a pracovníků pobočky Sokolov).

I. N A Ř I Z U J I
všem žákům Středního policejního vzdělávání Sokolov dnem 16. září 2020 distanční formu vzdělávání.

II. P O V O L U J I
pracovníkům uvedeným v příloze 1 tohoto Rozhodnutí po předchozím souhlasu vedoucího Odboru středního policejního vzdělávání Sokolov, v termínu 16. – 18. září 2020 výkon pracovní činnosti mimo své pravidelné pracoviště na předem dohodnuté adrese.
Návrat do školy žákům i pracovníkům pobočky Sokolov a opětovné znovuobnovení prezenční formy vzdělávání povoluji od 21. září 2020, pokud v mezidobí nebudou přijata jiná epidemiologická opatření.

III. P O Ž A D U J I,
aby výše uvedení žáci při příchodu do školy doložili třídnímu učiteli potvrzení od ošetřujícího lékaře, ze kterého bude vyplývat kladné stanovisko k možnosti účastnit se prezenčního vzdělávání ve škole nebo čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

plk. Ing. Zdeněk Jedlička
ředitel školy

 


R O Z H O D N U T Í  ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze ze dne 14. září 2020
 

Z důvodu výskytu onemocnění Covid – 19 u žáků oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, Střední policejní školy MV v Praze:

I. N A Ř I Z U J I
žákům tříd 1. D a 4. B od 14. září 2020 distanční formu vzdělávání.

II. P O V O L U J I
opětovné znovuobnovení prezenční formy vzdělávání a návrat do školy žákům tříd 1. D a 4. B od 21. září 2020.

III. P O Ž A D U J I,
aby výše uvedení žáci při příchodu do školy doložili třídnímu učiteli potvrzení od ošetřujícího lékaře, ze kterého bude vyplývat kladné stanovisko k možnosti účastnit se prezenčního vzdělávání ve škole nebo čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

 

plk. Ing. Zdeněk Jedlička
ředitel školy

 


R O Z H O D N U T Í  ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze ze dne 9. září 2020

 I. N A Ř I Z U J I
žákům třídy 2. C, oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, Střední policejní školy MV v Praze, kterým bylo nařízeno od 3. září 2020 distanční studium jako preventivní opatření v souvislosti s nákazou Covid – 19, od 14. září 2020 návrat k prezenční formě studia.

II. P O Ž A D U J I,
aby výše uvedení žáci při příchodu do školy doložili třídnímu učiteli potvrzení od ošetřujícího lékaře, ze kterého bude vyplývat kladné stanovisko k možnosti účastnit se prezenčního vzdělávání ve škole nebo čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

 

plk. Ing. Zdeněk Jedlička
ředitel školy