R O Z H O D N U T Í  ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze ze dne 24. září 2020

I. N A Ř I Z U J I
žákům třídy 2. C, oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, Střední policejní školy MV v Praze, od 25. září do 2. října 2020 distanční studium jako preventivní opatření v souvislosti s nákazou Covid – 19,

II. P O V O L U J I,
žákům návrat do školy a opětovné znovuobnovení prezenční formy vzdělávání od 5. října 2020, pokud v mezidobí nebudou přijata jiná epidemiologická opatření.

III. P O Ž A D U J I,
aby výše uvedení žáci při příchodu do školy doložili třídnímu učiteli potvrzení od ošetřujícího lékaře, ze kterého bude vyplývat kladné stanovisko k možnosti účastnit se prezenčního vzdělávání ve škole nebo čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

plk. Ing. Zdeněk Jedlička
ředitel školy

  Čestné prohlášení zletilý žák.pdf

Čestné prohlášení zákonný zástupce.pdf

 


R O Z H O D N U T Í  ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze ze dne 17. září 2020

Na základě rozšíření epidemiologických opatření pro žáky a pracovníky pobočky Sokolov,

I. P R O D L U Ž U J I
všem žákům Středního policejního vzdělávání Sokolov distanční formu vzdělávání nejméně do 25. září 2020, s možností prodloužení.

II. P O V O L U J I
pracovníkům pobočky Sokolov po předchozím souhlasu vedoucího Odboru středního policejního vzdělávání Sokolov, minimálně do termínu 25. září 2020 výkon pracovní činnosti mimo své pravidelné pracoviště na předem dohodnuté adrese.
Návrat do školy žákům pobočky Sokolov a opětovné znovuobnovení prezenční formy vzdělávání povoluji nejdříve od 29. září 2020. Žákům bude toto datum potvrzeno nebo upraveno třídními učiteli, dle vývoje následných epidemiologických opatření.

III. P O Ž A D U J I,
aby výše uvedení žáci při příchodu do školy doložili třídnímu učiteli potvrzení od ošetřujícího lékaře, ze kterého bude vyplývat kladné stanovisko k možnosti účastnit se prezenčního vzdělávání ve škole nebo čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

plk. Ing. Zdeněk Jedlička
ředitel školy 

 


R O Z H O D N U T Í  ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze ze dne 15. září 2020
 

Na základě stanoviska Odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra ČR, které pro Vyšší policejní školu a Střední policejní školu MV v Praze vykonává pravomoc Krajské hygienické stanice, které rozhodlo dne 15. září 2020 o karanténě žáků třídy 1.D a dalších osob, které byly v epidemiologicky významném kontaktu (část pedagogického sboru a pracovníků pobočky Sokolov).

I. N A Ř I Z U J I
všem žákům Středního policejního vzdělávání Sokolov dnem 16. září 2020 distanční formu vzdělávání.

II. P O V O L U J I
pracovníkům uvedeným v příloze 1 tohoto Rozhodnutí po předchozím souhlasu vedoucího Odboru středního policejního vzdělávání Sokolov, v termínu 16. – 18. září 2020 výkon pracovní činnosti mimo své pravidelné pracoviště na předem dohodnuté adrese.
Návrat do školy žákům i pracovníkům pobočky Sokolov a opětovné znovuobnovení prezenční formy vzdělávání povoluji od 21. září 2020, pokud v mezidobí nebudou přijata jiná epidemiologická opatření.

III. P O Ž A D U J I,
aby výše uvedení žáci při příchodu do školy doložili třídnímu učiteli potvrzení od ošetřujícího lékaře, ze kterého bude vyplývat kladné stanovisko k možnosti účastnit se prezenčního vzdělávání ve škole nebo čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

plk. Ing. Zdeněk Jedlička
ředitel školy

 


R O Z H O D N U T Í  ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze ze dne 14. září 2020
 

Z důvodu výskytu onemocnění Covid – 19 u žáků oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, Střední policejní školy MV v Praze:

I. N A Ř I Z U J I
žákům tříd 1. D a 4. B od 14. září 2020 distanční formu vzdělávání.

II. P O V O L U J I
opětovné znovuobnovení prezenční formy vzdělávání a návrat do školy žákům tříd 1. D a 4. B od 21. září 2020.

III. P O Ž A D U J I,
aby výše uvedení žáci při příchodu do školy doložili třídnímu učiteli potvrzení od ošetřujícího lékaře, ze kterého bude vyplývat kladné stanovisko k možnosti účastnit se prezenčního vzdělávání ve škole nebo čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

 

plk. Ing. Zdeněk Jedlička
ředitel školy

 


R O Z H O D N U T Í  ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze ze dne 9. září 2020

 I. N A Ř I Z U J I
žákům třídy 2. C, oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, Střední policejní školy MV v Praze, kterým bylo nařízeno od 3. září 2020 distanční studium jako preventivní opatření v souvislosti s nákazou Covid – 19, od 14. září 2020 návrat k prezenční formě studia.

II. P O Ž A D U J I,
aby výše uvedení žáci při příchodu do školy doložili třídnímu učiteli potvrzení od ošetřujícího lékaře, ze kterého bude vyplývat kladné stanovisko k možnosti účastnit se prezenčního vzdělávání ve škole nebo čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

 

plk. Ing. Zdeněk Jedlička
ředitel školy