Pokyny pro vstup, vjezd a pohyb v areálu školy při očkování proti COVID-19

 

1)    Řiďte se prosím pokyny ostrahy!

2)    Dodržujte protiepidemická opatření a v areálu používejte respirátor!

3)    V celém areálu je zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a zákaz pořizování fotografických, obrazových a zvukových záznamů!

4)    Vstup a vjezd je povolen pouze osobám, které přicházejí za účelem očkování (ostatní osoby nebudou vpuštěny).

5)    Pohyb těchto osob v areálu je omezen pouze na prostor vyhrazeného parkoviště a na očkovací místo.

6)    Před vjezdem do areálu vozidlo zastavte na nápisu STOP před závorami a vyčkejte na odbavení viz bod 4. Nenajíždějte těsně před závoru, blokovali byste tak vjezd ostatním vozidlům.

7)    Před vstupem nebo vjezdem nahlaste ostraze areálu důvod vstupu (očkování), předložte služební průkaz, případně sdělte své jméno a příjmení. Po ověření budete nasměrováni k očkovacímu místu a případně k vyhrazenému parkovišti pro očkované.

8)    Po ukončení procesu očkování opusťte bezodkladně areál školy.

 

Vyšší policejní škola a Stření policejní škola Ministerstva vnitra v Praze pouze propůjčuje své prostory pro provedení očkování, a proto škola nebude podávat žádné informace týkající se samotného očkování. Vaše případné dotazy prosím směřujte na tel. číslo 730 546 895 (p. Miloš Navrátil – koordinátor očkování), další podrobnosti najdete zde Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra (zzmv.cz).

 

Plánek Očkovací centrum