Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

Odbor středního policejního vzdělávání Sokolov

ID datové schránky 4zrkgbn

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                                                                                                                       Praha 17. srpna 2018

 

Vážení rodiče a žáci [1]

V souvislosti s možností využívání karty ISIC k zajištění vstupu a stravování na Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, v rámci středoškolského odborného studia na Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV v Praze – pobočka Sokolov ve školním roce 2018/2019, Vás tímto informuji, že věc bude řešena následovně:

  • Na základě vyjádření Ministerstva vnitra jako zřizovatele naší školy a Ekonomického odboru školy, NENÍ možné podepsat Dohodu o využívání karet ISIC s firmou GTS ALIVE s.r.o.
  • Z uvedených důvodů bude evidence a zajištění vstupu do školy s možností odběru stravy a nákupu potravin v kiosku firmy Sokorest Sokolov řešeno čipovými kartami vydanými Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou v Sokolově. Poplatek za vydání karty činí 50,-Kč.
  • Pro  vyhotovení  uvedených  karet  žáci stanovenou částku a jednu průkazkovou fotografii odevzdají v den nástupu         (3. 9. 2018 v 08.00 hodin na VPŠ a SPŠ v Praze) do rukou třídního učitele Mgr. Suchana.
  • Od 3. 9. 2018 je možné na žádost žáka potvrdit doklady (průkazky apod.), že je žákem VPŠ a SPŠ MV Praha, Odbor středního policejního vzdělávání Sokolov, ul. Jednoty 1620, Sokolov.
  • Ing. Hlušička je od 20. 8. 2018 do 31. 8. 2018 mimo republiku, v případě nutného kontaktu zastupuje: Mgr. Franěk tel 974 845 381nebo Ing. Bradáč tel. 974 845 371, v Sokolově paní Danielová tel. 352 466 176

                       

Ing. Milan Hlušička

vedoucí odboru 

         

[1] Uzuálního termínu „žák“ je zde užíváno bez zřetele k pohlaví označované osoby (generické maskulinum).