Vzhledem k tomu, že areál školy  v Praze je režimovým pracovištěm, realizuje se den otevřených dveří jen jednou ročně, a to zpravidla v prosinci