Vážení žáci a zákonní zástupci žáků,

pokud jste se rozhodli požádat o přestup z jiné střední školy na Vyšší policejní školu a Střední policejní školu Ministerstva vnitra v Praze, je třeba řídit se následujícími instrukcemi:

  1. Žádost o přestup žáka je vhodné podat na námi předepsaném formuláři, který si můžete stáhnout v následujícím odkazu zadost o prestup.pdf (skolamv.cz).
  2. Žádost o přestup žáka je třeba doplnit úředně ověřenými kopiemi vysvědčení za poslední dva roky vzdělávání žáka.
  3. Žádost o přestup žáka s náležitostmi je třeba doručit následujícím způsobem:
  • doručení doporučeným dopisem na adresu na adresu, uvedenou na webových stránkách školy,
  • doručení je možné rovněž prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu školy (datová schránka s certifikovaným elektronickým podpisem),
  • žádost lze doručit i osobně proti potvrzení o převzetí, v takovém případě bude přijetí za adresáta potvrzeno osobou oprávněnou písemnost převzít (podatelna školy).

Při dodržení výše uvedených instrukcí bude žádost o přestup žáka posouzena a ředitelkou školy bude rozhodnuto o povolení nebo nepovolení přestupu.