Vážení přátelé,

přinášíme Vám informace, kterými chceme přiblížit Vyšší policejní školu a Střední policejní školu MV v Praze. Zabezpečuje střední a vyšší odborné vzdělávání, jazykové vzdělávání a dále kurzy v oblastech utajovaných informací, krizového řízení, informatiky, pedagogiky, kontroly a stížností. 

Mohou v ní tedy studovat jak žáci (absolventi základní školy) na střední škole zakončené maturitou, tak studenti na vyšší odborné škole zakončené absolutoriem i policisté či zaměstnanci PČR a MV v kvalifikačních a specializačních kurzech. Vyšší odborná škola je určena především pro příslušníky i zaměstnance PČR a další zaměstnance rezortu, ale i pro civilní uchazeče splňující podmínky k přijetí uvedené ve vzdělávacích programech.

Rozhodnutí občana stát se policistou či policistkou a přispět tím k plnění důležitého celospolečenského úkolu, k ochraně společnosti a státu, znamená též nejen se řádně  na toto náročné povolání připravit, ale stále se v něm zdokonalovat pomocí celoživotního vzdělávání. Posláním Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze je vychovat ve střední škole budoucí zaměstnance rezortu a přispět ve vyšší odborné škole, jazykových i kvalifikačních kurzech k odbornému vzdělávání policistů.

 

foto Komenskeho

V roce 2018 bylo při naší škole zřízeno odloučené pracoviště Sokolov, kdy v roce 2021 byla Karlovarským krajem poskytnuta pro toto střední vzdělávání samostatná budova na adrese Komenského 759, Sokolov, s kapacitou při plné obsazenosti 8 tříd celkem 208 žáků.

 

skola info1

Areál Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze 9 – Hrdlořezích (dále jen VPŠ a SPŠ MV v Praze) se rozkládá na ploše 13,5 ha. Se svými 64 kmenovými učebnami, 98 specializovanými učebnami, 3 tělocvičnami a výukovým centrem patří  k největším školám  v resortu vnitra. Má celkovou kapacitu 1100 studujících a účastníků/-ic kurzů a 107 vyučujících. Je školou UNESCO a Fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

skola info2

VPŠ a SPŠ MV v Praze je organizační složkou státu, jejím statutárním orgánem je ředitel školy. Škola má akreditaci pro odborné vzdělávání ve studijních oborech Bezpečnostně právní činnost,  Dopravně bezpečnostní činnost a Přípravné trestní řízení. Pro potřeby Ministerstva vnitra a Policie České republiky realizuje vzdělávání zaměstnanců/-kyň MV a jazykové kurzy.

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA - ŠKOLNÍ AREÁL

skola info3

VPŠ a SPŠ MV v Praze vlastní výcvikové a vzdělávací středisko uprostřed malebné přírody Krušných hor v malé vesničce Kryštofovy Hamry. Toto zařízení je využíváno pro služební účely. Organizují se zde výcviky, školení, porady, sportovní soutěže, ozdravné pobyty formou tělesných rehabilitačních aktivit příslušníků a příslušnic zařazených ve škole apod.

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA - KRYŠTOFOVY HAMRY